Direkt till innehållet

”Sex ska vara något man ger, inte något man tar”

Publicerad: 2023-11-26 Senast ändrad:

Gymnasieelever i Halland fick i veckan en inblick i människohandel och prostitution när författaren och polisen Simon Häggström föreläste under En vecka fri från våld. Ungdomarna fick insyn i en verklighet som kan verka långt borta men som finns runt hörnet. ”Sex är något man ger, inte något man tar”, var ett av budskapen bland många och Simons berättelser lämnade ingen oberörd.

Vägen fram till det där budskapet var intensiv. Knappt en timmas föreläsning och Simon Häggström hade utmanat cirka två hundra ungdomar på Kattegattgymnasiet att fundera kring ekonomiska orättvisor, skillnaden mellan olika länders sociala nätverk och vad det kan tvinga människor att göra, vad som är mänskliga rättigheter, respekt för den egna personliga integriteten och empati med andra. Att tänka på konsekvenserna av vissa val. Att tänka steget längre. Att inte bidra till brottslighet.

– Om sexköparna inte hade funnits hade prostitutionen inte funnits. De prostituerade har alla gemensamt drömmen om ett bättre liv, ingen av dem vill vara där, det handlar om att överleva, berättade Simon.

Drygt 2000 elever i fem gymnasieskolor i Halland fick möjligheten att under En vecka fri från våld ta del av Simons berättelser från en brottsförebyggande vardag som polis med fokus på att gripa sexköpare och de som står bakom organiserad prostitution i Sverige men även utomlands.

Scener ur verkligheten följdes av fakta om att det idag grips fler och fler sexköpare som är så unga som 15 år och att den brottsligheten ”drivs av det manliga könet”. Sedan 1999 när sexköpslagen instiftades i Sverige har, enligt Simon ”inte en kvinna dömts” för ett sådant brott. Slutsatsen är att ”något har hänt”.

Andra frågor som Simon Häggström tog upp var kopplingen mellan hög konsumtion av pornografi och risken att själv bli eller utsätta någon annan för digitala eller fysiska övergrepp. En diskurs ”utan pekpinnar”, för att utmana gymnasieeleverna men med omsorg om dem. Redan i början av föreläsningen har de fått veta att informationen ”kan dra i gång saker på insidan”. Därför upplyser också föreläsaren eleverna att ämnet kan vara ”tungt”.

– Jag ser det som ett stort förtroende att få möjlighet att möta ungdomar på det här sättet. Responsen har varit otroligt fin under veckan och jag har verkligen känt mig välkommen på alla de skolor jag besökt. Det sexuella våldet är någonting som rör oss alla och om ungdomarna lämnar mina föreläsningar och har fått med sig nya tankar och funderingar som de kan ta med sig vidare i livet så är det värt allt. Vi måste våga prata om det här, underströk han.

Region Halland genomförde initiativet under En vecka fri från våld i samarbete med Länsstyrelsen och gymnasieskolor i fem halländska kommuner.

Foto: Ola Axman