Direkt till innehållet

Kritikern Björn Gunnarsson får kulturpriset 2020

Publicerad: 2020-12-09 Senast ändrad:

Ett kritiskt tänkande lönar sig. Region Hallands kulturpris 2020 går till litteratur- och teaterkritikern Björn Gunnarsson. Han har under lång tid lyft intresset för litteratur och teater i Halland och satt in det i ett större sammanhang.  Det gäller oavsett om det handlat om en föreställning på Dramaten, en riksteaterföreställning i Karl Gustavs bygdegård eller barnteater i Teatergläntan i Falkenberg. Priset är på 75 000 kronor.

Region Hallands kulturpris delas årligen ut till en person som gjort framstående insatser inom kulturlivet och som har anknytning till Hallands län. Det är första gången det går till en kritiker.

– Jag blev väldigt glad, för priset innebär ett erkännande av den seriösa kulturkritikens roll i det offentliga samtalet, säger Björn Gunnarsson.

Björn Gunnarsson.
BLICKEN. Viktigast för en kritiker är Blicken, att kunna se hela verket på många olika plan, när det gäller scenkonst att uppfatta scenografi, text, skådespelarkonst och regiintentioner som en helhet, enligt Björn Gunnarsson.

 

Region Halland är den första region i Sverige som lyfter konst- och kulturkritik som ett eget område i sin nya kulturplan som regionfullmäktige tar beslut om samma dag som kulturpriset delas ut. Den nya planen – Hallands kulturstrategi och kulturplan – gäller 2021–2024.

– Konst- och kulturkritik är en viktig del i ett demokratiskt samhälle och vi vill arbeta för att den ska utvecklas och fördjupas, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande för driftnämnden Kultur och skola. Därför är jag särskilt glad att få dela ut priset till Björn Gunnarsson.

Björn växte upp i Kungsbacka i ett litteraturintresserat hem där arbetarförfattare som Harry Martinson, Vilhelm Moberg och Maxim Gorkij lästes och diskuterades. Vid tretton års ålder väcktes intresset för lokal historia och kultur när han upptäckte Albert Olsson böcker om Tore Gudmarson. Intresset för djur och natur fick Björn att även sluka faktaböcker om växter, fåglar och astronomi. Från ungdomsåren har han som få fortsatt att utforska både Hallands natur- och kulturliv.

Efter gymnasiet i Kungsbacka fortsatte studierna på universitetet i Göteborg inom litteratur, ekonomisk historia, arkeologi och idéhistoria – en bred grund för att kunna tolka kulturen, samhället och historien. På litteraturvetenskapliga institutionen träffade Björn Gunnarsson en lärare som uppmanade honom att börja skriva recensioner. Det blev starten på en lång kritikergärning som inkluderar både lokala och nationella medier. Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan och Sveriges Radio P1 och P4 är några exempel.

Björn Gunnarsson har ett brett register – litteratur, dans, teater och annan scenkonst ingår i hans specialområden.

– Varje genre har sina speciella förutsättningar. Störst krav på kritikern ställer nyskapande scenkonst, ofta gränsöverskridande mellan dans, tal, performance och så vidare, där gamla sanningar och vaneseenden utmanas.

Han är Hallands enda heltidskritiker och har i ett par decennier levererat litteratur-, dans- och teaterkritik.

– Halland har ryckt upp sig under de år jag har varit verksam som lokal kulturkritiker. Kultursamverkansmodellen har betytt oerhört mycket, säger Björn. Jag kan bara nämna Rum för dans i Falkenberg, Teater Hallands utveckling, samt regionens samarbete med frigruppen Teater Albatross i Gunnarp som några exempel.

– Tyvärr har den professionella kulturkritiken i dagstidningarna tagit mycket stryk i och med mediabranschens allmänna kris, så jag ser mörkt på framtiden. Kanske kommer sociala medier och bloggar att ersätta, men där är det förstås också en fråga om att kunna försörja sig på sitt skrivande.

Förutom arbetet som kritiker har Björn Gunnarsson haft uppdrag för, bland andra, Kulturrådet, Framtidens kultur samt Teaterhögskolan i Malmö. Björn är 62 år och bor sedan 1985 i Varberg.

2020 har varit ett minst sagt besvärligt att arbete som kulturarbetare med inställda föreställningar och konserter. Det har inte varit bättre för en kulturkritiker. Vad hoppas du på inför nästa år?

– Inför 2021 hoppas jag på en snabb och tillförlitlig massvaccinationskampanj i hela Sverige, så att den mardröm vi levt i 2020 äntligen kan upphöra. Inte minst för kulturarbetarnas skull.

Text: Hans Jönsson

Fakta/bakgrund

Motiveringen till årets pris löd: Region Hallands kulturpris 2020 har tilldelats Björn Gunnarsson som genom sin kunniga, orädda och självständiga kritiska gärning spänner långa och utmanande bågar mellan verket, historien och samhället. Så ökar insikten och perspektiven hos publik och artist.

De senaste årens pristagare:  2019 Nathalie Ruiz, dansare och koreograf 2018 Simon Crawford-Phillips, pianosolist, kammarmusiker och dirigent 2017 Kerstin Paradis Gustafsson, textilkonstnär, författare och ullspecialist.

Kultursamverkansmodellen: Staten lämnar över ansvaret att fördela de statliga kulturmedlen till regionerna under förutsättning att en regional kulturplan tas fram som visar hur regionen kan bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.