Direkt till innehållet

15 konstnärer och kulturskapare får arbetsstipendium

Publicerad: 2021-06-23 Senast ändrad:

Efter en extra utlysning har 15 konstnärer och kulturskapare i Halland beviljats arbetsstipendium på 25 000 kr vardera. Totalt inkom 187 ansökningar. Stipendiaterna är hemmahörande i kommunerna Hylte, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

Extrautlysningen skedde med anledning av covid-19-pandemin och ska bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Halland. Stipendierna kan delas ut tack vare att nya medel tillförts.

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete.

Ansökningarna har bedömts av en jury med utgångspunkt i grundkriterierna konstnärlig kvalitet och yrkesverksamhet i Halland. Juryns uppgift var att ta fram ett komplett förslag. Beslutet, som fattats av förvaltningschefen för Kultur och skola den 21 juni 2021, är helt i enlighet med juryns förslag.

Juryn bestod av: Charlotta Eidenskog (Bild och form, konsthantverk och slöjd), Jesper Brygger (Litteratur), Joanna Karlberg (Film), Jonas Burman (Musik) och Lis Hellström Sveningson (Scenkonst). Alla i juryn har läst alla ansökningar och har utifrån detta enats om förslag på stipendiater.

Stipendiater och motiveringar

Essa Cham

Essa Cham, bosatt i Halmstad med rötter i Gambia är verksam i Sverige och Norden inom reggae/dancehall/house och som DJ/kompositör och producent. I sina svenska och engelska texter hyllar han bland annat den starka kvinnan och förmedlar stolthet och positiv syn på sitt ursprung. Essa Cham är med sin musik och sitt artisteri en ödmjuk, kraftfull och övertygande röst i svensk musik.

Emma Majberger

Den litterära översättaren är en lite dold men mycket viktig person i återskapandet av ett verk i en ny språkdräkt. Emma Majberger från Falkenberg tilldelas Region Hallands arbetsstipendium som uppskattning för en lovande översättargärning i sin början, en gärning som tar sig an att introducera det breda såväl som det smala inom världslitteraturen för svenska läsare.

Jonathan Lomar

Jonathan Lomar är dokumentärfilmare och filmfotograf från Falkenberg. Med en egen visuell stil och nära porträtt av egensinniga människor rör han sig i gränslandet mellan det excentriska och sorgliga. I hans drömlika landskap i dokumentärfilmen Made in Skene låter han åskådarens insikter växa fram och vi i juryn vill bara se mer, mer och mer.

Izabelle Norén

Izabelle Norén bosatt i Hylte kommun spelar sin egenkomponerade musik i soloprojektet IZHAV och tillsammans med indiefolkbandet Nü Fiona. Hon vill med sina låtar och sitt uttryck också förmedla musikens läkande kraft och väcka tankar som berör natur och klimat. Izabelle arbetar med Hylte och Halland som bas för att nå en yngre publik också i glesbygd. En finstämd musikskapare och helt igenom egen röst inom svensk musik idag.

Malin Griffiths

Malin Griffiths, bosatt i Kungsbacka, får stipendiet för sitt konstnärliga arbete där hon undersöker människor i sin samtid. Hennes arbete gestaltas främst genom iscensatta fotografier och installationer. Hon belyser frågor om identitet, att bli vuxen, tiden och hur människor speglar sig i sin omgivning.

Joakim Andersson

Joakim Andersson, bosatt i Varberg, är klassisk gitarrist med tydlig konstnärlig profil och finstämt balanserade, expressiva och bitvis djuplodande musikaliska tolkningar. Joakims debutalbum som solist – Apasionado, med musik av Agustin Barrios, har rönt stor uppmärksamhet även internationellt. Joakim erhåller ett arbetsstipendium för att kunna realisera sin kommande produktion och för att fler ska uppmärksamma och få del av hans unika konstnärskap.

Susanne Westerberg

Susanne Westerberg, verksam i Varberg, får stipendiet för att hon på ett ständigt efterforskande sätt tar sig an sitt konstnärliga arbete. Det leder till mångbottnade gestaltningar i teckning, skulptur, stora installationer och publikationer. Kopplingen till naturen är ständigt närvarande, både i hennes egen praktik och i duon Masu.

Jasmine Christensson

Jasmine Christensson, bosatt i Kungsbacka, letar bakåt i sina egna förluster och sin familjehistoria och gestaltar det främst genom skulpturer och installationer. Hon demonterar och omskapar en bil, som har varit av stor betydelse, för att sedan uppstå som minnesstoff. Som nyexaminerad har hon redan funnit sitt språk och det blir intressant att se vart detta kommer ta henne.

Sara Beischer

Författaren Sara Beischer, bosatt i Halmstad, debuterade 2012 med Jag ska egentligen inte jobba här, en skildring av en ung människas möte med arbetet inom äldreomsorgen. Författaren har i fyra romaner förvaltat och uppdaterat den svenska socialrealistiska romankonsten. Vi ser fram emot fortsättningen på ett författarskap som präglas av en gestaltning av den arbetande kroppen och en skarp blick full av ömhet och solidaritet.

Johanna Andersson

Johanna Andersson är en allsidig filmare från Halmstad som skapar starka berättelser inom både dokumentärfilm och fiktion. Genom en tydlig regilinje och intima scener väjer hon inte för de svåra ämnena. I sina produktioner som bland annat handlar om utanförskap och rädsla för döden står hon för allt: regi, manus, produktion och klipp, och det gör hon med stor skicklighet. Hennes senaste kortfilm Josefine är ett välkomponerat relationsdrama som tränger in genom rutan och stannar kvar hos åskådaren och vi hoppas att den snart får möta sin publik.

Amelie Evmark

Juryns motivering: Amelie Evmark bosatt i Kungsbacka kommun är frilansande violinist som nyligen avslutat sin masterutbildning vid Hochschule Luzern, Schweiz. Amelie är driven och uttrycksfull, musikaliskt mångsidig och verksam inom olika sammanhang och musikstilar från kammarmusik och solistiska framträdanden till visor och jazz. Amelie tilldelas stipendium för sitt förfinade, mångsidiga och expressiva musikerskap som frilansande violinist.

Sara Granér

Med Kungsbacka som bas vidgar Sara Granér, välrenommerad serietecknare, bildkonstnär och illustratör, sitt arbete med flera slags material och uttryck, där scenkonst och film utgör en växande del. I detta kreativa nät av genrer som utvecklar varandra, skapar hon, med omisskännligt tonfall och blick för situationer, konst som på många nivåer ger avtryck av vårt samtida liv.

Simon Vahlne

Simon Vahlne är regissör från Varberg. I sina filmer zoomar han in på det som skaver i den perfekta sommaridyllen. Genom träffsäkert regi- och manusarbete skapar han obekväma scener med smärtsam igenkänning och humor som utmanar tittaren att rannsaka sig själv. Hans förra film Fight on a Swedish beach tävlade på filmfestivalen i Cannes och vi ser fram emot hans nya projekt I love Varberg.

Jenny Larsson

Jenny Larsson, bosatt i Vallda, tilldelas stipendiet för ett konstnärskap som tillåtande vill skildra människor som dansande kropp och historia. Hon väver samman flera trådar och uttryck där miljöerna får spela en tydlig roll, oavsett om formen är danssolon på scen, dansvideo i naturen eller konstsimning i vatten.

Bengt Johansson

Bengt Johansson, bosatt i Glommen, får stipendiet för sitt ständigt lustfyllda, nyfikna och framåtsyftande konstnärliga arbete. Den icke sinande passionen för färg, dess olika valörer och klanger, skapar tillsammans en närvaro och känslighet i hans måleri.