Direkt till innehållet

Vårdcentralen Åsa har HBTQI-diplomerats

Publicerad: 2023-11-30 Senast ändrad:

Patienter som besöker Vårdcentralen Åsa kan känna sig trygga i att alla medarbetare på vårdcentralen har genomgått utbildning i flera steg för att förbättra bemötandet av alla, oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

Studier visar att hbtqi-personer ofta har dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att vissa undviker att söka sjukvård.

– Vi vill såklart bedriva jämlik och trygg vård för alla. Vi är stolta och glada över diplomeringen och det arbete vi gjort tillsammans. Det är viktigt både för våra patienter och för vår arbetsmiljö, säger Therese Theander, verksamhetschef på Vårdcentralen Åsa.

Diplomeringen gäller under fyra års tid och förutsätter kontinuerligt arbete med frågan, samt utbildning även för eventuellt nya medarbetare på vårdcentralen.