Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Våra skolor har fått nya webbplatser

Region Hallands skolor Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola har nu varsin webbplats där vi informerar om och marknadsför skolorna för blivande elever och deltagare.

Förhoppningen med webbplatserna är att de ska bidra till att få nya deltagare och elever till skolorna, samt att det blir tydligare vad som utmärker varje skola. Att kunna visa fler och större bilder är också viktigt. Självklart ska det vara lätt att hitta information och komma vidare med det webbanvändaren vill göra – som att söka en utbildning, hitta rätt kontaktperson eller få reda på mer om skolornas verksamhet.

Vi vill också att webbplatserna ska vara tillgängliga för alla, oberoende av skärmstorlek, funktionsvariationer eller hjälpmedel. Det finns även en funktion för att få webbplatsens innehåll uppläst och översatt till andra språk än svenska.

En kille med äpple i handen står i en park framför vit skolbyggnad.

Arbetet med en webbplats stannar inte av när den publicerats, det finns fortfarande sådant vi vill förbättra och vi fortsätter arbeta för att innehållet ska vara relevant och aktuellt, att strukturen fungerar bra för användare, att funktioner vidareutvecklas och läggs till efter behov. Det arbetet fortsätter hela tiden!

Vi presenterar stolt våra nya webbplatser:

https://katrineberg.regionhalland.se

https://loftadalen.regionhalland.se

https://munkagard.regionhalland.se

 

Publicerad: 2020-10-08

Senast ändrad: