Direkt till innehållet

Region Halland ger arbetsstipendium till åtta konstnärer

Publicerad: 2021-02-01 Senast ändrad:

Utifrån 50 inkomna ansökningar har en jury utsedd av Kultur i Halland valt ut åtta stipendiater som tilldelas 50 000 kr vardera.

Nu delar Region Halland ut 2021 års arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare. Åtta stipendiater har utsetts av en jury och de får 50 000 kr vardera för att kunna fördjupa sig i sitt konstnärliga arbete. De är baserade i olika orter i kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Hylte.

Collage med åtta porträttfotografier.
Årets stipendiater, på övre raden Lilian Ryd, Ann Eringstam, Lisbeth Forsberg och Johan Svensson, på nedre raden Emelie Röndahl, Ludvig Sjöstrand, Nathalie Ruiz och Robert Hais.

 

– I jämförelse med förra året har vi dubblerat budgeten för arbetsstipendier, och kan därför dela ut stipendium till fler professionella kulturskapare, vilket känns väldigt roligt. Utökningen är en del i vårt arbete med att stärka stödet till professionella kulturskapare, enligt intentionerna i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024. Arbetsstipendiet ger oss möjlighet att stötta och lyfta fram några av de betydelsefulla individer som verkar här och bidrar till Hallands kulturliv, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Region Hallands arbetsstipendium 2021 tilldelas: Ann Eringstam, Fotobaserad konst, Kullavik, Ludvig Sjöstrand, Musik/scenkonst, Kungsbacka, Emelie Röndahl, Konsthantverk/textil, Falkenberg, Johan Svensson, Scenkonst, Varberg, Lilian Ryd, Litteratur, Nissaström, Robert Hais, Bild och form, Halmstad, Lisbeth Forsberg, Keramik/skulptur, Rydöbruk och Nathalie Ruiz, Scenkonst, Torup.

– Vi har fått 50 ansökningar till årets stipendier, de visar på en stor bredd och att vi har många kvalificerade kulturskapare i hela regionen. Stipendiet bidrar till att ge bättre förutsättningar för kulturskapare att verka i Halland och till att konst och kultur fortsätter att skapas och utvecklas i vår region, säger Gustaf K, (S), andre vice ordförande i driftnämnd Kultur och skola, Region Halland.

Arbetsstipendierna delas ut i anslutning till driftnämnd Kultur och skolas möte den 11 februari 2021.

En jury har bedömt ansökningarna

Ansökningarna har granskats av en jury utsedd av Kultur i Halland. Juryns uppgift har varit att ta fram ett komplett förslag till beslut. Förslaget omfattade antal stipendier, belopp per stipendium samt mottagare. Juryn anlitas för att säkerställa att ansökningarna får en professionell bedömning.

Juryn för 2021 års arbetsstipendier bestod av Cecilia Langemark (Scenkonst och musik), Christina Schöning (Film), Annhelén Olsson (Slöjd och konsthantverk), Eliana Ivarsdotter Haddad (konst) och Jesper Brygger (Litteratur).

Juryns motiveringar

Ann Eringstam

Ann Eringstam är fotokonstnär bosatt i Kullavik. Hon skapar fotografiska konstverk som utgår från en specifik plats. Hennes egenvilliga tolkningar av vår samtid bjuder in till estetiska upplevelser med eftertanke. I utsökt komponerade, ofta surrealistiska montage berättar Ann Eringstam visuellt starka historier om människan och naturen som förtrollar och oroar.

Ludvig Sjöstrand

Ludvig Sjöstrand är kompositör och ljuddesigner bosatt i Kungsbacka. I sitt konstnärskap arbetar han med både film och teater, med andra artister och egna klangverk. Tillsammans med en folkmusiker och hennes kompositioner skapar Ludvig Sjöstrand nya ljudlandskap som får oss att uppleva musiken i en ny dimension.

Emelie Röndahl

Emelie Röndahl är konsthantverkare bosatt i Falkenberg. Underbyggt med egen konstnärlig forskning, tar hon rya-vävandet bortom det traditionella hantverket och fyller det med nutidens observationer och kommentarer. Emelie Röndahls figurativa ryor är rebelliska och tänkvärda och har uppmärksammats i utställningar både i Sverige och utomlands.

Johan Svensson

Johan Svensson är skådespelare, regissör och konstnärlig ledare, bosatt i Varberg. Han har sin bakgrund inom den fria scenkonsten och är idag huvudsakligen verksam inom Teater Dictat. Här bedrivs ett utforskande konstnärligt arbete med existentiella, relationella och normkreativa/ queera perspektiv. Teater Dictat tar sig gärna an klassiska pjäser och laddar om dem på ett lekfullt och utmanande sätt.

Lilian Ryd

Lillian Ryd är journalist, kulturhistoriker och författare bosatt i Nissaström. Hon kan se tillbaka på och är mitt uppe i ett rikt och kunskapsförmedlande författarskap. Under många år har Lilian Ryd skrivit fram Nordkalottens kulturhistoria med ett särskilt fokus på samisk erfarenhet och kvinnoliv. Bland annat har hon skildrat 1900-talet i Lappland med avstamp i den egna släkten.

Robert Hais

Robert Hais är konstnär bosatt i Halmstad. Hans breda konstnärskap innefattar bland annat skulptur, installation, video och animation och performance. Konstverken är dialogsökande och ställer frågor om miljö, klimat och gemenskap. Robert Hais offentliga verk utforskar lyhört omgivningarna där de placeras, och involverar människor och miljö i interaktion med konsten.

Lisbeth Forsberg

Lisbeth Forsberg är keramiker bosatt i Rydöbruk. Inspirationen till sina små skulpturala verk hämtar hon i naturen och från de halländska skogarnas vattendrag. Hon avbildar skickligt organiska former som mossa, frön och de små varelser som lever i det porlande vattnet. Man anar skogen och vattnet i de mjuka föremålen, som får ett spännande tillägg av färg, struktur och mönster genom den traditionella japanska rakubränningen.

Nathalie Ruiz

Nathalie Ruiz är dansare och performanceartist bosatt i Torup. I sina verk skapar hon en konstnärligt intressant växelverkan mellan rörelse och rörlig bild, kombinerad med mycket humor. Nathalie utforskar 3D, VR-teknik och Mixed Reality som uttrycksmedel och som verktyg för att övervinna gränsen mellan scen och publik, något som är högst angeläget i vår tid.

Arbetsstipendier utlyses en gång per år

En gång per år är det möjligt för konstnärer och kulturskapare att ansöka om arbetsstipendium hos Region Halland. Stipendierna ska bidra till att professionella kulturskapare ska ha möjlighet att bo och verka i Halland. De ska möjliggöra för en konstnär att under en viss tid ägna sig åt konstnärligt arbete. Arbetsstipendium kan sökas av yrkesverksamma konstnärer inom alla konstområden, som är bosatta och verksamma i Halland, eller som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Halland.