Direkt till innehållet

Samstämmigt om att lokala allmänna råd bör förlängas i Halland

Under snart tre veckor har Halland haft lokala allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19. Råden har handlat om skärpta rekommendationer som bland annat innebär att man ska minimera sociala kontakter och därmed undvika situationer där vi vet att smittspridning sker. Inför att råden löper ut den 24 november har de halländska kommunerna, Länsstyrelsen Halland och Region Halland gemensamt analyserat situationen, smittläget och effekterna.

Publicerad: 2020-11-23 Senast ändrad:

Vi kan se att smittspridningen i länet är fortsatt hög, men smittspridningstakten är dämpad. Hög provtagning, med andel positiva runt 9% under ett par veckor, tillsammans med fortsatt smittspridning inom äldreomsorgen samt ett stabiliserat antal sjukhusvårdade, ligger främst till grund för det halländska ställningstagandet.

Tre veckor är kort om tid för att se tydliga effekter och därför är den gemensamma bedömningen att de lokala allmänna råden behöver kvarstå fram till den 13 december, då regeringen aviserat uppdaterade allmänna råd.

– Det är aldrig givet att göra den här typen av allvarliga inskränkningar i människors vardag, säger Jörgen Preuss, regiondirektör i Region Halland. Det slår också hårt mot olika typer av verksamheter. Men högsta prioritet för alla, behöver vara att hålla ut nu för att ytterligare trycka ner smittan och för att minska lidande, belastning inom vård och omsorg samt död.

Om Folkhälsomyndigheten beslutar i enlighet med vad som förordas, kommer följande fortsatt att gälla i Halland tom den 13 december, med tillägg av den nya begränsningen för allmänna sammankomster:

  • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek,
  • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare
  • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med, dvs inte vara närmare än 1-1,5 meter. För ensamstående gäller att man kan komma överens om att umgås med ett fåtal personer
  • Alla verksamheter i regionen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  • Begränsning för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ändras 8 deltagare, med undantag för begravningar

Den sista punkten är idag beslutad av Länsstyrelsen i Hallands län i samråd med Smittskydd Halland och innebär ett publiktak på åtta personer i Halland för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

– Tyvärr ser vi en fortsatt negativ trend med en ökande smittspridning i Halland och då måste vi ta till denna kraftfulla åtgärd, säger landshövding Brittis Benzler.