Direkt till innehållet

Region Halland inför stipendium för unga kulturskapare

Publicerad: 2024-02-15 Senast ändrad:

Ett ungdomsstipendium för konstnärlig fördjupning inom olika konst- och kulturområden ska bli möjligt att söka från 2025. Detta har beslutats av Region Hallands driftnämnd Kultur och skola och kommer som svar på behovet av spetsutbildning och talangutveckling över alla konstformer.

– Genom stipendiet hoppas vi kunna bidra till att forma nästa generation av konstnärer och kulturskapare, och ge dem möjlighet att utforska sin potential inom konstens värld, säger Hanna Schölander (L), ordförande i driftnämnden Kultur och skola om initiativet som ursprungligen kommer från alliansen men som fått brett stöd i nämnden.

Beslutet baseras på ett tidigare beslut att undersöka möjligheterna att stödja högre utbildning inom musik för barn och unga i samarbete med de kommunala kulturskolorna. I undersökningen framkom att behovet av spetsutbildning och talangutveckling sträcker sig över alla konstformer, inte bara musiken, och att det är efterfrågat.

– Ungdomsstipendiet är ett steg i att främja en dynamisk kultur präglad av mångfald i vår region, där unga talanger ges möjlighet att blomstra och utvecklas, säger Gustaf Kristensson (S) 2:a vice ordförande i driftnämnden Kultur och skola.

Förslaget till ungdomsstipendium följer exempel från andra regioner där riktade stipendier redan delas ut till unga kulturskapare. Däremot är detta ett nytt initiativ för Halland. Region Hallands förvaltning Kultur och skola kommer i år arbeta fram formerna för hur ungdomsstipendiet ska fungera. Stipendiet väntas vara tillgängligt att söka 2025.