Direkt till innehållet

Nu accelererar vaccinationen

Publicerad: 2021-01-12 Senast ändrad:

I Halland inleddes vaccineringen mot Covid-19 27/12 2020. Det innebär att arbetet nu pågår med att kunna erbjuda ett skydd mot svårt sjukdom och död i covid-19 för Hallands invånare. Region Halland har startat i liten skala enligt plan för att vaccinera i större omfattning från den 11/1. Sedan vi fått de första doserna vaccin, har vi vaccinerat 424 personer på särskilda boenden i kommunerna. Det är enligt plan och en medvetet försiktig start för att kunna testa och justera rutinerna och utbilda.
Nu ökar takten och vaccinationer kommer ske på särskilda boenden i samtliga kommuner samt för de personer som har hemtjänst och de som bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Följ arbetet med vaccinationen här på Region Hallands webbplats