Direkt till innehållet

Region Halland stärker kultursektorn med nytt stöd till tio organisationer

Publicerad: 2023-12-18 Senast ändrad:

Driftnämnden Kultur och skola beslutade den 14 december om fördelningen av verksamhetsstöd till tio olika kulturorganisationer. Den nya typen av stöd ska vidareutveckla kulturaktörerna samtidigt som kulturlivet i Halland ska bli både intressantare och mer tillgängligt för fler.

Konkret innebär beslutet att förvaltningen tecknar överenskommelser med följande organisationer:

  • Garnisonsmuseet (Hallands militärhistoriska museum)
  • Hallands spelmansförbund
  • Konsthallen Hishult
  • Konstliv Halland (Konstrundan i Halland)
  • Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg
  • Kulturverket
  • Solsidans Kulturförening
  • Teater Albatross
  • Teater Dictat
  • Västsvenska Turnerande Sommarteatern (Internationella Gatuteaterfestivalen)

Region Halland har från och med 2023 infört nya former av kulturstöd för att stärka kultursektorn i Halland. Målet är att utveckla samverkan med fria professionella grupper och organisationer för att skapa både mer bredd och spets i Hallands kulturutbud.

– De nya stöden är viktiga därför de kompletterar de regionala kulturinstitutionernas verksamheter både geografiskt och utbudsmässigt. Kulturutövare stärks och utbudet ökar för både invånare och besökare. Det blir ett tydligt steg i utvecklingen av Halland till en ännu starkare kulturregion, säger Hanna Schölander, ordförande i driftnämnden Kultur och skola.

– Vi har som målsättning att bygga en robust kultursektor i Halland, i det arbetet är samverkan med fria professionella grupper och organisationer en förutsättning. Tillsammans med dem, kulturinstitutionerna och kommunerna ska vi skapa möjligheter för ett kulturliv med både bredd och spets i hela Halland, säger Gustaf Kristensson, 2:e vice ordförande i driftnämnden Kultur och skola.

Region Halland planerar att utlysa verksamhetsstödet vart tredje år och kravet för att vara berättigad är att sökande är icke vinstutdelande kulturverksamheter och har verksamhet i Halland. Stödmottagarna förväntas också ha medfinansiering från staten, kommunen eller annan finansiär samt bidra till ett rikt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet.