Direkt till innehållet

Filmskapare från Afghanistan är fristadskonstnär i Halland och Falkenberg

Publicerad: 2021-08-27 Senast ändrad:

Konstnären och APF-stipendiaten Masood Eslami anlände till Falkenberg hösten 2020 som Hallands första fristadskonstnär. Fristaden, som innebär ett skydd för hotade eller förföljda konstnärer så att de kan utöva sitt konstnärskap och planera sin framtid, erbjuds av Falkenbergs kommun och Region Halland i samarbete med Artist Protection Fund (APF).

Konstnären Masood Eslami från Afghanistan utsågs 2017 till mottagare av stöd från APF, vilket innebär att Artist Protection Fund hjälpt till med att hitta en placering hos en mottagande värdorganisation i ett säkert land, samt att han får ett finansiellt stöd från Artist Protection Fund under hela det första året. Region Halland och Falkenbergs kommun valde att samarbeta med APF och att ta emot konstnären under de två år som uppehållstillstånd för fristadskonstnärer beviljas i Sverige.

Fristäder är en internationell insats för att stödja förföljda konstnärer som inte kan utöva sin konst i det egna hemlandet. I Sverige finns sen tidigare 25 fristäder och nu finns en fristad även i Halland.

Förslaget att Halland skulle bli en fristadsregion kom redan 2014 från Folkpartiet liberalerna (nu Liberalerna), då Fatima Svanå skrev en motion till fullmäktige. Detta blev ett mål som skrevs in i den nästkommande regionala kulturplanen. Sedan dess har Region Halland arbetat för att en eller flera kommuner i Halland ska vilja bli fristäder.

– Jag är bekymrad över den situation konstnärer i många länder befinner sig i. Konsten är en viktig del av ett fritt och öppet samhälle – i en demokrati helt enkelt. Att stödja förföljda konstnärer är att stödja demokratiska krafter i samhällen där detta inte är självklart. Falkenberg var den första kommun som önskade bli en fristad i Halland. Jag hoppas fler följer efter, säger Lovisa Aldrin (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola, Region Halland.

Falkenbergs kommun började diskussionen redan 2014 i Kultur- och fritidsnämnden kring att ta emot en konstnär. Region Halland och Falkenbergs kommun skrev 2017 ett avtal kring att tillsammans ansöka om att bli fristad.

Det finns en gemensam vilja att göra en humanitär insats.

– Som fristad vill vi värna de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten, rätten att uttrycka åsikter och möjligheten till ett oberoende konstnärligt skapande, säger Gustaf Kristensson (S), 2:e vice ordf. driftnämnd Kultur och skola, Region Halland.

– Den senaste tidens utveckling i Afghanistan har än en gång bevisat hur viktigt det är att konsten får vara fri, och jag är glad att Falkenberg kan bli den fristad Masood behöver för att kunna fortsätta skapa sina filmer. Konsten är en del av vårt demokratiska arv och här slåss den konkret för demokratiska värden, konstaterar Georgia Ferris (KD), ordförande i Kultur-, fritids- och tekniknämnden, Falkenbergs kommun.

Som samarbetspartner valdes Artist Protection Fund (APF), ett initiativ från Institute of International Education. APF fyller ett kritiskt men otillfredsställt behov av att skydda hotade konstnärer och placera dem hos mottagande värdorganisationer i säkra länder där de kan fortsätta sitt arbete och planera för sin framtid. APF placerar dessa konstnärer hos värdorganisationer i fristäder under ett helt år och tillhandahåller finansiering, mentorskap och inkludering i ett omfattande nätverk för konstnärligt och socialt stöd.

Tillsammans med APF valde Region Halland och Falkenbergs kommun ut en konstnär som vi önskade erbjuda en fristad. En del problem uppstod innan personen kunde komma hit, bland annat gjorde coronapandemin att allt resande stoppades.

”APF supports artists across métier and practice,” says Alison Russo, APF Senior Director, “Our unique approach combines innovative placemaking and comprehensive residency design—by placing each APF Fellow within the host institution that is best situated to support their individual needs. APF worked closely with Region Halland and Falkenberg Municipality to successfully place Masood—our first APF Fellow in Sweden—in a place where his filmmaking practice and family can thrive.”

Sedan hösten 2020 har konstnären Masood Eslami från Afghanistan varit bosatt i Falkenbergs kommun, som fristadskonstnär i kommunen och i Region Halland, med stöd från Artist Protection Fund. Masood är filmskapare och så snart det är möjligt ur pandemihänseende kommer han att ha en arbetsplats i filmhuset på Katrinebergs folkhögskola. En förhoppning från Region Halland och Falkenbergs kommun är att åtagandet som fristad också ska innebära ett konstnärligt utbyte.

– Skolan ser fram emot att få nära kontakt med en filmare från ett annat land och Masood är välkommen som kollega, betonar Peter Carlsson, rektor på Katrinebergs folkhögskola.

Masood Eslami är utbildad i filmskapande i Iran, han har en journalistutbildning från Afghanistan och är även utbildad inom ekonomi. Han har deltagit i Asian Film Academy i Sydkorea och i Goethe Institute Film Workshop i Pakistan. Han har många års erfarenhet som producent, produktionsledare och regissör. Han har gjort tv-serier och kortfilmer, bland annat dokumentärer om kvinnor och mänskliga rättigheter, som har visats och belönats med priser på nationella och internationella filmfestivaler. Nyligen gjorde han sin första långfilm med namnet Kabul Girls.

– Efter en väldigt lång och mödosam resa, en lång och stundtals mycket orolig väntan innan det och ett omfattande arbete från involverade personer, så anlände då till slut jag och min familj i säkerhet till Sverige. En ny ”resa” har påbörjats och jag ser fram emot ett intressant, hårt, utvecklande och framgångsrikt arbete som filmskapare här i Falkenberg, säger Masood Eslami.

Artist Protection Fund

The Artist Protection Fund (APF) is an initiative of Institute of International Education, and fills a critical unmet need by protecting threatened artists and placing them at welcoming host institutions in safe countries where they can continue their work and plan for their futures. APF places these artists at host institutions in safe havens for a full year and provides fellowship funding, mentoring, and inclusion in a comprehensive network of artistic and social support.

Artist Protection Fund (APF) https://www.iie.org/Programs/Artist-Protection-Fund

Kontakt

Kontaktperson hos Region Halland är:

Maria Ehrenberg, avdelningschef för Kultur i Halland – regionbibliotek
Tel. 035 17 98 61, e-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se 

Logotyper för Region Halland, Falkenbers kommun och IIE Artist Protection Fund.