Direkt till innehållet

Två filmprojekt får produktionsstöd för kortfilm i extra satsning

Publicerad: 2023-11-21 Senast ändrad:

Två filmprojekt har beviljats produktionsstödet: Nya berättelser kortfilm. Stödet vände sig till filmare verksamma i Halland som hade en kort fiktion, hybrid eller dokumentärfilm som de ville genomföra under 2023–2024.

De sökande har nu i november fått besked om vilka som beviljats stöd. Det var tre producenter/regissörer som ansökte med filmprojekt vid utlysningen i augusti och två av dessa kunde beviljas stöd:

Produktionsbolaget MovEmotion har fått stöd för att producera filmprojektet Tiny Coffin med Sägen film som co-producent. Filmprojektet har beviljats ett stöd på 175 000kr (150 000 kronor samt 25 000 kronor för projektets konstnärliga utveckling i enlighet med ansökan).

Produktionsbolaget Vargtass Filmproduktion AB har fått stöd för att producera dokumentärfilmsprojektet Glommen 2.0. Filmprojektet har beviljats 159 000 kronor (134 000 kronor samt 25 000 kronor för projektets konstnärliga utveckling i enlighet med ansökan).

Tre års satsningar på talangutveckling genom nationellt stöd

Utlysningen av produktionsstöd inom ramen för Nya berättelser är den sista av sammanlagt tre års satsningar. Nya berättelser är en del av Filminstitutets stöd till talangutveckling, Talent to Watch, med syfte att säkerställa att nya röster/talanger i hela landet får möjlighet att utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen, trots den utmaning som covid-19-pandemin orsakade.

De första två åren satsade Kultur i Halland – Film genom Nya berättelser på att söka filmberättelser som sedan kopplades ihop med en producent. Under det sista året riktades utlysningen framför allt till de som haft tidigare erfarenheter av att arbeta med film.

Filmprojekten presenteras för intresserade i vår

Under våren 2024 kommer de som beviljats stöd att bjudas in till att delta i en halländsk nätverksträff dit verksamma inom film och en filmintresserad allmänhet är välkomna. Under träffen är det tänkt att vi ska dela erfarenheter av hur arbetet sett ut och vilka filmer som kunnat skapas genom satsningen Nya berättelser för film.