Direkt till innehållet

Enigt beslut om de halländska sjukhusen

Halland ska fortsatt ha tre sjukhus, två förlossningsavdelningar och två akuter. Det beslutade ett enigt regionfullmäktige under onsdagens sammanträde.

Publicerad: 2023-12-06 Senast ändrad:

Det var en enig församling som beskrev sina överväganden inför beslutet om framtidens sjukhusstruktur. Såväl allians som opposition lyfte behovet av att spegla olika perspektiv i beslutet och ta ansvar för helheten.

Oppositionsråd Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) talade om hur komplexa skeenden i omvärlden snabbt förändrar den verklighet vi lever i och digitala landvinningar för med sig förändringar som vi kanske inte ens kan ana. Hon beskrev beslutet som historiskt för att framtidssäkra den halländska vården. Att det sker i enighet är en förutsättning för att lyckas.

− Det här arbetet kommer ta tid och det ska hålla över tid, konstaterade Lise-Lotte Bensköld Olsson i sitt anförande.

− Vi har inget facit för vad som krävs framöver men idag står vi enade i vad som är en mycket viktig förutsättning för att vården ska utvecklas med bästa möjliga kvalitet för hallänningen, instämde regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M), som från talarstolen tackade övriga gruppledare i regionfullmäktige för det gemensamma arbete som lett fram till dagens beslut.

Christian Lidén (C), som utöver ledamot i regionfullmäktige är nämndsordförande för Hallands sjukhus lyfte dagens stora utmaningar med fastigheterna. Han beskrev behovet av ändamålsenliga lokaler för att säkra en fortsatt högkvalitativ vård som kan ta vara på den tekniska utvecklingen och samtidigt erbjuda en god arbetsmiljö för vårdens medarbetare.

− Som nämndsordförande vet jag att det här beslutet är väldigt viktigt för hur sjukhusen ska kunna utvecklas framåt.

Gruppledarna i regionfullmäktige har sedan i våras arbetat med det inriktningsbeslut som är förutsättningen för framtidens halländska vård – med ändamålsenliga lokaler som stöder utveckling och uppfyller verksamheternas behov.
Beslutet blev oförändrat från regionstyrelsen och innebär att Halland fortsatt ska ha tre sjukhus på befintliga orter, där Halmstad och Varberg ska ha akut karaktär. Där ska också de två förlossningsavdelningarna finnas.

Under processen till beslutet har många perspektiv vägts samman, så som kompetensförsörjning, beredskap, ekonomi, behoven i fastigheterna och inte minst i verksamheterna. Parallellt pågår arbetet med den lokalförsörjningsplan där verksamheternas behov och sjukhusområdenas förutsättningar vägs ihop för att skapa ett underlag till fortsatt arbete och beslut framåt.

− Det här är ett beslut som kommer att följas av fler. Inriktningsbeslutet vi tagit idag är förutsättningen för det fortsatta arbetet. Det känns väldigt bra att inriktningen är tagen, att vi är enade i beslutet och att vi har ett gediget underlag för det fortsatta arbetet. Det gör att vi har goda förutsättningar framåt, säger Mikaela Waltersson.

Här kan du läsa mer och hitta faktaunderlag kring framtidens sjukhusstruktur

 

På onsdagen beslutade regionfullmäktige om Hallands sjukhusstruktur.
Mikaela Waltersson (M) tackade övriga gruppledare i regionfullmäktige för gott samarbete i arbetet inför beslutet, där många perspektiv vägts in.