Direkt till innehållet

Arbetet med sjukvårdsstrukturen i Halland

"Vi tar nu första steget för att skapa förutsättningar för en god hälso- och sjukvård i Halland under många år framöver. Vi har inte facit, det är ett komplext uppdrag som behöver ses i ljuset av en omvärld i snabb förändring.” Så beskriver Mikaela Waltersson, ordförande i Regionstyrelsen, det arbete som pågår och där Regionfullmäktige enats om att ta ett övergripande inriktningsbeslut för sjukhusstrukturen i Halland. Hög inflyttning och utvecklingskraft ger goda förutsättningar för välfärden, samtidigt ökar kraven på regional och kommunal service. Det behöver bland annat mötas med fastigheter och lokaler som är funktionella för kommande behov och en hälso- och sjukvård med fortsatt hög kvalitet. Välkommen att följa arbetet!

Senaste nytt

I processen mot inriktningen för sjukhusstrukturen i Halland.

Vad är viktigt för dig?

Vad tycker du är viktigt när du söker vård? Din åsikt är värdefull för oss! Hur önskar du att hälso- och sjukvården ska fungera framåt i tiden?

Hur utvecklas Halland?

Här kan du läsa om Hallands utveckling – ett av de perspektiv som ingår i arbetet.

Vad innebär nära vård?

Här kan du läsa om Nära vård – ett av de perspektiv som ingår i arbetet.

Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut?

Här kan du läsa om regionens ekonomi och god ekonomisk hushållning – ett av de perspektiv som ingår i arbetet.

Fastigheter, lokaler och verksamhet

Här kan du läsa om regionens fastigheter, lokaler och samband till verksamhetens behov – ett av de perspektiv som ingår i arbetet.

Kompetensförsörjning

Här kan du läsa om Kompetensförsörjning – ett av de perspektiv som ingår i arbetet.

Digitalisering

Här kan du läsa om Digitalisering – ett av de perspektiv som ingår i arbetet.