Direkt till innehållet

Vad är viktigt för dig?

I december ska regionpolitikerna i Halland fatta beslut om sjukhusstrukturen i länet. Det är en viktig invånarfråga och politikerna behöver väga in många viktiga perspektiv. Det handlar till exempel om Hallands utveckling, verksamhetens behov, digitalisering, kompetensförsörjning, fastigheter och ekonomiska förutsättningar. Sjukvårdsstrukturen behöver anpassas för att möta ändrade förutsättningar och krav, och nu tas ett första steg.

Vi undrar vad du anser är viktigt när du söker vård i Halland?

Klicka här för att svara på frågan

 

Du kan även klicka dig runt på webbplatsen och läsa mer om bakgrunden till inriktningsbeslutet och om vilka perspektiv som vägs in i beslutet.

 

 

 

Senast ändrad: