Direkt till innehållet

Bakgrunden

Halland är en välmående region. Den är liten till ytan, ligger mellan två storstadsregioner och har sedan länge en växande befolkning. Det betyder att det finns goda utvecklingsmöjligheter att ta vara på i Halland. Även om en ökande befolkning är en ekonomisk styrka, ställer det också krav både på regional och kommunal service.

Den halländska hälso- och sjukvården är bland den bästa i Sverige. Kvaliteten på vården är hög och patienterna är nöjdare än genomsnittet i Sverige. Det ser vi i olika nationella jämförelser och mätningar.

Samtidigt finns det stora behov när det gäller fastigheter och lokaler för verksamheten idag och framåt. Större delen av fastigheterna är byggda mellan åren 1960 – 1980. På sina håll finns det stora behov av förändringar och anpassningar för att lokalerna ska vara funktionella både på kort och lång sikt och kunna svara upp mot dagens behov och framtidens krav inom hälso- och sjukvård.

För att ge förutsättningar för att invånarna även i framtiden ska få en så god hälso- och sjukvård som möjligt, har samtliga partier i Regionfullmäktige enats om att ta ett övergripande inriktningsbeslut för sjukhusstrukturen i Halland.

Det är det första steget för att framtidssäkra en ändamålsenlig hälso- och sjukvårdsstruktur för invånare och patienter i Halland för många år framåt i tiden.

Inriktningsbeslutet kommer att grundas på en samlad bedömning av flera olika aspekter, nationella utredningar, tidigare analyser och utveckling inom olika områden. Det handlar om Hallands utveckling, utmaningen med kompetensförsörjning, de ekonomiska förutsättningarna, hur beredskapsfrågan inverkar med flera områden.

På den här webbplatsen kan du följa arbetet, läsa underlag som belyser olika aspekter och berätta vad du tycker är viktigt när det gäller hälso- och sjukvården i Halland.

 

 

Senast ändrad: