Direkt till innehållet

Ny skrift om biblioteksrum

Publicerad: 2020-02-25 Senast ändrad:

Hur skapar man ett ändamålsenligt biblioteksrum? Hur upplevs rummet av nya besökare?

Biblioteksrummet – Egna erfarenheter och andras tankar är en skrift av Eiler Jansson, utvecklare bibliotek på Kultur i Halland. Författaren har själv arbetat på olika typer av bibliotek och han har tillsammans med konstnären Agneta Göthesson utformat en metod där bibliotekspersonalen i workshoppar undersöker det egna bibliotekets möjligheter. Erfarenheter från workshopparna blandat med kunskaper från litteratur i ämnet samlas i skriften, som kan användas som underlag för fortsatta diskussioner om biblioteksrummets utformning och betydelse.

Sittgrupp med fåtöljer framför glasvägg, i en av fåtöljerna sitter en person vars huvud syns över kanten på ryggstödet.

Skriften vänder sig till dig som arbetar på bibliotek och till andra som har intresse för biblioteksfrågor, men även till dig som är arkitekt eller belysningsexpert och vill lära dig mer om utformningen av moderna bibliotekslokaler.

Ladda ner en digital version av Biblioteksrummet (pdf).

Tryckta exemplar kan beställas från Maria.Ehrenberg@regionhalland.se