Haleh Lindqvist

Hälso- o sjukvutveckldir

Telefon: 073-851 05 92

E-post: Haleh.Lindqvist@regionhalland.se

Avdelning: Ledning

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad