Marie Govik Nyborg

Specialpedagog - Specialpedagog

Telefon: 0340-48 09 32

Mobil: 072-209 95 34

E-post: Marie.Govik-Nyborg@regionhalland.se

Avdelning: Elevvård

Besöksadress: Björkängsvägen 25, 43278Tvååker

Ort: Tvååker