Karina Andersson

Nämndsekreterare - Nämndsekreterare

Telefon: 076-855 22 78

Mobil: 076-855 22 78

E-post: Karina.E.Andersson@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad