Karina Andersson

Nämndsekreterare - Nämndsekreterare

Telefon: 035-13 48 14

Mobil: 070-560 14 63

E-post: Karina.E.Andersson@regionhalland.se

Avdelning: Kansliavdelningen

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad