Gert Erlandsson

Miljöstrateg - Projektledare Energikontoret Region Halland , Arena grön tillväxt/bioenergi, kommunkontakt Grön tillväxt

Telefon: 035-17 98 22

E-post: Gert.Erlandsson@regionhalland.se

Avdelning: Avdelningen för regional samhällsplanering

Besöksadress: Södra vägen 9, 30180Halmstad

Ort: Halmstad