Lindha Feldin

Internationell strateg - EU-och internationella frågor

Telefon: 070-328 29 54

Mobil: 070-328 29 54

E-post: Lindha.Feldin@regionhalland.se

Avdelning: Avdelningen för analys och samordning

Besöksadress: Södra vägen 9, 30180Halmstad

Ort: Halmstad