Majlis Adolfsson

Personalassistent

Telefon: 010-476 19 00

E-post: Majlis.Adolfsson@regionhalland.se

Avdelning: Löne- och personalservice

Besöksadress: Skånegatan 59, 30238Halmstad

Ort: Halmstad