Besöksadress: Intensivvårdsavdelningen, Hallands Sjukhus Halmstad, Lasarettsvägen Entre 4 Målpunkt C Plan 3, 30185Halmstad

Ort: Halmstad