Georg Schwarz

Avd chef/Teknik - Medicinteknisk Chef

Telefon: 0340-48 15 90

Mobil: 073-823 15 90

E-post: Georg.Schwarz@regionhalland.se

Avdelning: MTH Stab

Besöksadress: Avd 3D, Träslövsvägen 68, 43281Varberg

Ort: Varberg