Eva-Helen Vissing

Medicinsk sekreterare - Medicinsk sekreterare

E-post: Eva-Helen.Vissing@regionhalland.se

Avdelning: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad

Besöksadress: Bergsgatan 26, 30185Halmstad

Ort: Halmstad