Elisabeth Astell

Avd chef/Biomed analytik

Telefon: 035-13 18 06

E-post: Elisabeth.Astell@regionhalland.se

Avdelning: Klinisk kemi Halmstad

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad Entré 4 Målpunkt H, 30185Halmstad

Ort: Halmstad

Biomedicinsk analytiker