Mats Erntell

Smittskyddsöverläkare

Telefon: 035-13 16 13

Mobil: 070-319 16 13

E-post: Mats.Erntell@regionhalland.se

Avdelning: Smittskyddsenheten

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad ingång 18, 30185Halmstad

Ort: Halmstad

Läkare