Mats Erntell

Smittskyddsöverläkare

Telefon: 035-13 16 13

Mobil: 070-319 16 13

E-post: Mats.Erntell@regionhalland.se

Avdelning: Kvalitet inom hälso- och sjukvård

Besöksadress: Södra vägen 9, 30238Halmstad

Ort: Halmstad

Läkare