Halland som region

Under 2011 blev Halland en egen region då Landstinget Halland och Regionförbundet Halland slogs ihop. Regionen styrs av folkvalda politiker i Regionfullmäktige och de har ansvar för den halländska hälso- och sjukvården och för att stärka Hallands tillväxt och utveckling.

Region Halland arbetar övergripande med många av de frågor som påverkar hur det är för dig som hallänning att leva och verka i Halland.

Vad är en region?

Skillnaden mellan ett landsting och en region är att regionen arbetar med bredare och större uppdrag och har ett utökat regionalt utvecklingsarbete.

Vision Bästa livsplatsen!

Vår vision är att Halland ska bli den ”Bästa livsplatsen”. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.
Halland har en god utveckling och den vill vi bygga vidare på. Ett gynnsamt läge mellan två storstadsregioner har lett till en hög inflyttningen och vår region är en av de mest attraktiva i landet att bo och arbeta i. Även vår hälso- och sjukvård ligger bra till i nationella undersökningar.

Vad är vårt uppdrag?

Att Region Halland arbetar med vård vet nog de flesta hallänningar. Vi driver bland annat sjukhus och ett flertal vårdcentraler och folktandvårdsmottagningar. Vi arbetar med såväl våra egna som de privata och kommunala aktörerna inom hälsa- och sjukvård för att hålla samman vårdkedjan och se till att det finnas en god och jämlik vård och hälsa i hela Halland.

Men vårt uppdrag är mer än så. För att kunna arbeta och bo i Halland krävs en fungerande infrastruktur, attraktiva boendemiljöer, kollektivtrafik och bredband. Det krävs också att företagen vågar satsa för att ge jobbmöjligheter vilket i sin tur kräver en tillgång till utbildade personer.
Samarbeten mellan Högskolan i Halmstad, våra folkhögskolor, näringsliv och kommuner är en viktig del i arbetet.

Regionen arbetar med att förnya och tillgängligöra kulturutbudet så att det finns flera aktiviter och att de är tillgängliga för alla.

I vårt arbete med miljö är fokus på att vi ska ha en långsiktig miljö och klimatprofil. Där fokus finns på bioenergi och energieffektivisering.

Region Halland arbetar nära Hallands sex kommuner i alla dessa frågor för att fortsätta utvecklingen framåt. Bra ska bli bättre - och tillsammans arbetar vi för att göra Halland till den allra bästa livsplatsen för dig som invånare.