Webbplatser

Webbplatser ikon
Bakgrundsmönster

Hälsa och vård

Vården i Halland håller mycket hög kvalitet. Så ska det vara även i fortsättningen. Tillsammans med dig som patient, utifrån dina behov, utvecklar vi hälso- och sjukvården för att möta den medicinska och tekniska utvecklingens nya möjligheter och förväntningar.

Information och tjänster för din hälsa och vård

På 1177.se kan du läsa om sjukdomar, behandlingar och hitta tips om vad du kan göra själv för att må bättre. Här finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Två läkare tittar på röntgenbilder på en datorskärm.

Så använder vi AI i vården

Vården står inför utmaningar som inte enbart kan lösas genom mer resurser. Hur vi använder data och information spelar en viktig roll för att lösa flera av vårdens utmaningar. Det krävs både nya arbetssätt och samarbeten. Region Halland är ledande inom det som kallas informationsdriven vård.

Sköterska och en ung flicka i vårdsal.

Lova är med och påverkar

Lova Herrlin, 16 år, är med och påverkar och utvecklar vården på Barn- och ungdomskliniken i Halmstad. Hon, tillsammans med åtta andra unga killar och tjejer, deltar i patientrådet Unga experter i fokus som på olika sätt förbättrar vården för barn och unga.

Tre kvinnor iförda vita vårdkläder samtalar i en sjukhuskorridor.

Bäst vård med egna medarbetare!

Vi satsar på att minska hyrbemanningen i Region Halland. Det gör vi för att erbjuda en trygg och god hälso- och sjukvård, förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och använda resurser och skattemedel där de gör mest nytta.

Ung flicka i solnedgången, hav och en fyr i bakgrunden.

Nyfiken på psykiatrisk specialistvård?

Vilka myter finns om adhd? Hur vet jag om min tonåring är deprimerad? Hur vet jag att jag har en demenssjukdom? Det är några av de frågor du kan få svar på här. Vi vill helt enkelt att fler ska lära sig mer om vad psykiatrisk specialistvård innebär.

Aktuellt just nu

Region Halland ger kulturstöd till 14 projekt

Region Halland fortsätter att stödja och främja den kulturella mångfalden i Halland genom att medfinansiera 14 olika projekt. Sammanlagt har 2 060 500 kronor fördelats för att stödja utvecklingen och produktionen av kultur. Beslutet är resultatet av en urvalsprocess som baserats på 80 ansökningar.

Arbetsskor införs för vårdnära medarbetare

Det finns en stor politisk enighet i Region Halland i frågan om arbetsskor. Samtliga partier har lyft den på olika sätt och förra året fanns frågan med i alliansens Mål och Budget som vann majoritet. Beslutet var att arbetsskor skulle utredas och genomföras under 2024.

Hjärtsjukvården i Halland gör stora framsteg

Dödligheten har minskat, fler kan leva längre med hjärtsjukdom och tillgänglighet till kranskärlsröntgen och ballongvidgning (PCI) har ökat i Halland. Det är några av de resultat som ett genomtänkt och uthålligt arbete inom hjärtsjukvården i länet visar, men det finns fler förbättringar att göra. Johan Pontén är hjärtläkare på medicinkliniken på Hallands sjukhus i Halmstad och gläds över utvecklingen.

Arbete pågår för den AI-förstärkta medarbetaren

AI är en fråga för hela Region Halland. På IT och Digitalisering och särskilt på avdelningen Digital arbetsplats och plattformar är det stort fokus på smarta system som frigör resurser och förenklar vår vardag.

Ökad risk för kikhosta i Halland

Flera fall av kikhosta har den senaste veckan konstaterats i Halland. Fallen är från olika delar av länet och har inte någon uppenbar koppling till varandra.