Direkt till innehållet

Elevens rättighet – skolbibliotekens framtid

Vi arrangerar den 8 april en kunskaps- och inspirationsdag gällande skolbiblioteksverksamheten i svenska grundskolor.

Du känner säkert till att regeringen avsätter medel och föreslår en lagändring gällande bemannade skolbibliotek. Regionbibliotek Halland vill i och med det erbjuda en kunskaps- och inspirationsdag för hur kommuner, skolor och huvudmän i Halland kan arbeta med skolbibliotek.

Moderator för dagen är Gustav Fridolin.

Väl mött den 8 april!

Anmälan

Det är kostnadsfritt att delta. Vi bjuder på vegetarisk lunch och fika under dagen.

Anmäl dig här, senast den 25 mars!

Program

9.00–9.30 Drop in med registrering och fika
9.30–9.40 Välkomna och praktisk info
9.40–10.05 Inledning
Gustav Fridolin presenterar dagens viktiga ämne.
10.05–10.50 Barns och ungas läsning idag
Ulf Fredriksson, docent och skolforskare, presenterar och kommenterar aktuell statistik samt resultaten från den senaste PISA-undersökningen.
10.50–11.20 Så arbetar vi med skolbibliotek på Hammarkullsskolan
Linnea Lindqvist, bitr. rektor och Jonna Bruce, skolbibliotekarie
berättar om sin verksamhet på en F–3 skola.
11.20–11.30 Paus
11.30–12.10 Skolbibliotek för lärande och bildning
Skolbibliotekets verksamhet kan stärka skolans uppdrag kring kunskaper och värden och vara en betydelsefull del av elevernas bildning och utbildning. Victoria Lovsten, Skolverket, berättar om Skolverkets arbete och stöd rörande skolbiblioteksfrågor.
12.10–13.10 Lunch
13.10–13.15 Inledning av eftermiddagen
13.15–13.55 In med skolbibliotekarien i klassrummet!
Hur kan rektorer använda en skolbibliotekarietjänst? Eric Haraldsson delar med sig av sitt arbete på en F–9-skola, från övergripande organisation till praktiknära exempel från klassrumsgolvet.
13.55–14.00 Kort paus
14.00–14.45 Panelsamtal
Hur skapar vi en bra skolbiblioteksverksamhet?
Medverkande: Linnea Lindqvist, Jonna Bruce, Jenny Nilsson och Eric Haraldsson
Moderator: Gustav Fridolin
14.45–15.00 Avslutning och summering av dagen
15.00 Fika

Medverkande

Gustav Fridolin – moderator
Regeringens särskilda utredare gällande Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3. Det livslånga lärandet och folkbildning engagerar denna f.d. utbildningsminister och numera folkhögskollärare. Gustav har även gett ut ett antal böcker bland annat om sin egen generation 80-talisterna, och en biografi om sin morfar.

Ulf Fredriksson – universitetslektor Stockholms universitet
Utbildad förskollärare och grundskollärare med läsning som forskningsområde. Skrivit om dyslexi, PISA-undersökningen utifrån olika perspektiv och kunskapsöversikter gällande läs- och skrivundervisningen för att ge några exempel i en lång lista av publikationer.

Jonna Bruce – skolbibliotekarie Hammarkullsskolan
Mottagare av Svenska Akademiens skolbibliotekariepris 2023 och i motiveringen står bland annat ”Skolbiblioteket har genom henne fått en central roll i skolans pedagogik […] spelat en avgörande roll i att öka intresset och förmågan bland skolans elever”.

Linnea Lindquist – biträdande rektor Hammarkullsskolan
Linnea har skrivit flera böcker om skolutveckling och är en bekant röst i skoldebatten inte minst när det kommer till skolbiblioteksverksamhet.

Eric Haraldsson – skolbibliotekarie Ringsbergskolan
Skolbibliotekarie sedan 2008 och en känd röst kring skolbiblioteksutveckling. Han har bland annat varit delaktig i Skolverkets utarbetande av moduler för Läslyftet, varit med i UR:s programserie Lärlabbet och är ledamot i Läsrådet.

Victoria Lovsten – undervisningsråd Skolverket
Har en gedigen erfarenhet gällande skolbiblioteksfrågor, med sina tidigare arbete som bland annat skolbibliotekarie, verksamhetsledare på Skolbibliotekscentralen i Lund och som tidigare representant för skolbiblioteksföreningarna i Nationella skolbiblioteksgruppen.

Jenny Nilsson – utredare vid Svensk biblioteksförening
Sammankallande för Nationella skolbiblioteksgruppen* vars vision är ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans pedagogiska arbete.

Medverkar med digitala hälsningar:

Lotta Edholm – skolminister

Lilian Helgason – ordförande Sveriges elevråd

*Nationella Skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas. Gruppen är en nationell resurs för kunskapsutbyte i skolbiblioteksfrågor.

Kontakt

Marija Hane Marija.Hane@regionhalland.se

Carolina Hedin Carolina.Hedin@regionhalland.se

Senast ändrad:

Mer information

Kategori: Bibliotek

Tid: Måndagen den 8 april 2024

Plats:

Kulturhuset Najaden, Halmstad.

Sista anmälningsdag: 2024-03-25

Målgrupp: Rektorer, skolledare och skolutvecklare på alla grundskolor i Halland.

Entré:

Kostnadsfritt. Anmäl dig genom att klicka här.