Direkt till innehållet

En världsunik radiostation (13–19 år)

Vad är det som gör en nästan 100 år gammal radiostation så speciell och vad betyder det att vara ett världsarv och en del av ett globalt fredsarbete?

Grimeton Radiostation har genom åren varit en sluten plats. Utomstående har uppmanats att hålla sig borta, särskilt under andra världskriget. Många meddelanden, både personliga hälsningar mellan privatpersoner, affärsöverenskommelser och statstelegram har passerat radiostationen. För alla de människor med släkt och vänner på andra sidan Atlanten innebar förbindelsen mellan Sverige och USA att kontakterna kunde bli fler och att avståndet över havet kändes något lite kortare.

En världsunik radiostation behandlar Grimeton Radiostations historia ur ett humanistiskt perspektiv där eleverna får inblick i hur kommunikationsutvecklingen påverkat människor under första hälften av 1900-talet. De ämnen som berörs utifrån kursplan för Historia årskurs 7–9 är; Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar samt demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid.

Världsarvet Grimeton Radiostation

Grimeton radiostation är Hallands enda världsarv, och ett av endast 15 stycken i Sverige. Olika skolklasser samt barn- och ungdomsgrupper besöker Grimeton Radiostation varje år. Skolprogrammen är särskilt utformade för att passa olika åldrar och ämnesområden.

Att förstå, ta ansvar för och känna delaktighet i den egna kultur- och naturmiljön är viktigt för unga människor. Att aktivt lära sig om världsarv i Sverige ökar också förståelsen – och intresset – för världsarv långt ifrån vårt eget land.

”In children and young people, we have the key to a future society where cultural tolerance and respect for differences shall come true.” UNESCO.

Foto: Världsarvet Grimeton Radiostation

Kontakt för bokning

Bokas direkt via Grimeton Radiostations webbplats

Kostnad

Totalpris som faktureras

Regional subvention

En grupp (max 30 elever) 1 750 kr (exkl. moms) 50% återbetalas efter redovisning

 

Senast ändrad:

Mer information

Publik: Max 30 elever.

Längd: 45 minuter.

Lokal: Grimeton Radiostation

Turnéperiod: Läsåret 2024–2025.

Typ: Kulturarv