Direkt till innehållet

Komponenten (16–19 år)

Att skicka trådlösa meddelanden för 100 år sedan var ingen självklarhet. Tekniken bakom långvågssändaren i Grimeton bygger på fenomen som eleverna får teoretisk kunskap om under gymnasieskolans fysiktimmar. Ett besök på radiostationen, med en guidad teknisk visning, kan öka förståelsen hos eleverna eftersom den teoretiska fysiken sätts in i ett verkligt och konkret sammanhang.

Långvågssändaren som finns i Grimeton och som är världsarvets hjärta, är ett väl bevarat exempel på högteknologisk utrustning från 1920-talet utan motsvarighet i världen.

Vid framtagandet av Komponenten har delar av innehållet i Kursplan för Fysik2 fångats upp och särskilt de delar som behandlar vågor, elektromagnetism och signaler. På plats får eleverna olika fenomen samt komponenter förklarade och visade för sig, samt förekommer olika experiment och interaktiva övningar.

Då en del av visningen förekommer utomhus rekommenderas kläder efter väder.

Världsarvet Grimeton Radiostation

Grimeton radiostation är Hallands enda världsarv, och ett av endast 15 stycken i Sverige. Olika skolklasser samt barn- och ungdomsgrupper besöker Grimeton Radiostation varje år. Skolprogrammen är särskilt utformade för att passa olika åldrar och ämnesområden.

Att förstå, ta ansvar för och känna delaktighet i den egna kultur- och naturmiljön är viktigt för unga människor. Att aktivt lära sig om världsarv i Sverige ökar också förståelsen – och intresset – för världsarv långt ifrån vårt eget land.

”In children and young people, we have the key to a future society where cultural tolerance and respect for differences shall come true.” UNESCO.

Foto: Världsarvet Grimeton Radiostation

Kontakt för bokning

Bokas direkt via Grimeton Radiostations webbplats

Kostnad

Totalpris som faktureras

Regional subvention

En grupp (max 30 elever) 4 000 kr (exkl. moms) 50% återbetalas efter redovisning

 

Senast ändrad:

Mer information

Publik: Max 30 elever.

Längd: 90 minuter

Lokal: Grimeton radiostation

Turnéperiod: Läsåret 2024–2025

Typ: Kulturarv