Webbplatser

Webbplatser ikon

Kan yoga hjälpa patienter i rättspsykiatrin att må bättre?

När fängelsedömda fick chansen att utöva yoga regelbundet blev deltagarna mindre impulsiva och bättre på att ta ansvar. De rapporterade också ett minskat psykiskt lidande. Nu testas yoga i en anpassad form även inom rättspsykiatrin i Halland som en del i en nationell forskningsstudie.

Publicerad: 2023-08-21 (uppdaterad 2024-02-08)
En grupp personer står på yogamattor, bara fötterna syns.

Två eftermiddagar i veckan dämpas belysningen i samlingsrummet på Rättspsykiatriska avdelningen i Varberg och yogamattorna rullas ut. Alla patienter som vill kan delta, oavsett fysisk förmåga, och två instruktörer visar hur övningarna kan göras antingen på en matta eller sittande på en stol. Varje pass innehåller uppvärmning, balansövningar, en mer fysisk del och avslutas med avslappning. Metoden kallas för traumaanpassad yoga och är anpassad efter de sjukdomstillstånd och behov som patienterna inom rättspsykiatrin har.

Annika är arbetsterapeut och är en av de åtta anställda på mottagningen som blivit utbildad till att hålla i yogan:

– Jag tycker att det är jättehäftigt att vi har fått den här möjligheten. Ledningen stöttar oss och det känns extra roligt att få vara en del i ett forskningsprojekt.

Annika har en samordnande roll i Sverige för de kliniker som deltar i den forskningsstudie som leds av Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri vid Högskolan Väst. Det är den första i sitt slag i världen och det internationella intresset är stort. Förhoppningen är att yogan ska ge lika goda resultat som studier inom kriminalvården visat där deltagarnas psykiska lidande minskat. De blev bättre på att ta ansvar, mindre impulsiva och kunde behålla sin uppmärksamhet under längre tid.

Behovet av en trygg plats

Till Rättspsykiatriska avdelningen kommer patienter som är dömda för brott och där domstolen beslutat om rättspsykiatrisk vård utifrån att de har en allvarlig psykisk störning.

– Patienterna vet inte hur lång vårdtiden är, och det vet inte vi i personalen heller. Att vara frihetsberövad på oviss tid, plus att ha en psykisk sjukdom, kan innebära stora påfrestningar och hög nivå av stress, säger Annika.

Två kvinnor håller i var sin ihoprullad yogamatta.

Linda, skötare, och Annika, arbetsterapeut, rättspsykiatrin Psykiatrin Halland.

En majoritet av patienterna inom rättspsykiatrin har varit med om upprepade traumatiska upplevelser redan från barndomen. Behovet är stort av att komma ner i varv och att öppna upp sig för att kunna närma sig sina känslor.

– Under yogan är det stillhet och tystnad i rummet, men ändå gemenskap. En lugn plats där man inte är ensam, säger Linda, yogainstruktör och skötare på avdelningen.

Att delta i forskningsstudien innebär att yogan utförs efter en tydlig mall. Patienterna deltar under tio veckor med två pass yoga i veckan. Det är alltid två instruktörer i rummet som kan läsa av stämningen och kan agera om starka reaktioner uppstår. Det är viktigt att patienterna känner sig trygga och får lov att utforska sina känslor.

Vilka effekter har yogan gett?

13 patienter från kliniken i Halland har hittills deltagit i programmet och även om det dröjer ett år innan forskningsresultaten är klara kan Annika och Linda se positiva effekter utifrån sina erfarenheter av patienterna. De flesta upplever ett inre lugn och ett bättre välbefinnande efteråt. Några säger att sömnen har blivit bättre.

– Det känns verkligen betydelsefullt att få bidra till att deltagarna får möjlighet att lära sig om kroppens signaler och hur det känns att slappna av, säger Annika.

Patienter uppger att de mår bra av att delta i ett gemensamt sammanhang tillsammans med både medpatienter och personal. Här blir det möjligt att mötas på ett annat plan.

– En patient har sagt att det är som att få en paus från avdelningens regler och förhållningssätt, säger Linda. Att känna ett uns av frihet.

Även personalen har märkt att yogan möjliggör att nå fram till patienter på ett annat sätt och det blir enklare att ha samtal.

– I framtiden hoppas jag att vi kan erbjuda yoga till alla patienter inom psykiatrin, säger Linda. Antingen i grupp eller individuellt. Yogan är ett fint komplement till andra behandlingsinsatser för att kunna hjälpa människor att må bättre.

Forskningsstudien

Forskningsprojektet leds av Nóra Kerekes, professor inom medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri vid Högskolan Väst, och är det första i världen som undersöker effekterna av traumaanpassad yoga inom rättspsykiatrin.

Tolv kliniker i Sverige deltar i studien. Patienterna deltar under tio veckor med två pass 45-minuters yoga i veckan. Upplevelserna hos deltagarna jämförs före och efter studien med en kontrollgrupp bestående av patienter som inte deltar i yogaprogrammet men som får vård som vanligt.

Deltagandet är frivilligt för både yogagruppen och kontrollgruppen. Yogaprogrammet är framtaget av Josefin Wikström, grundare av Traumaanpassad Yoga Sverige, i samarbete med Eva Seilitz. Läs mer på webbplatsen yogatocare Länk till annan webbplats..