Webbplatser

Webbplatser ikon

Hur kan vi hantera känslor och ångest?

Det är verkligen inte alltid lätt att förstå våra egna känslor. Varför drabbas vi av ångest ibland och vad kan vi göra åt obehagliga känslor som hindrar oss i vardagen? Psykologerna Tove Martinsson och Parmida Ghamari hjälper till att reda ut begreppen.

Publicerad: 2023-05-31 (uppdaterad 2024-01-24)
Deprimerad ung man sitter på en bänk.

– Det är viktigt att förstå att våra känslor har utvecklats för att vi ska kunna navigera i och samspela med vår omvärld på bästa sätt, säger Tove Martinsson som tillsammans med Parmida Ghamari är psykologer på vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka.

Rädsla, ilska, glädje, sorg, kärlek, skuld, skam, nyfikenhet. Känslor ger oss information om vad som är ett lämpligt beteende i en situation. De skyddar oss mot faror, ger oss kraft och motivation till att utforska världen och berättar vad som är bra för oss.

– Men när våra känslor hindrar oss att leva så som vi skulle vilja, då är det viktigt att vi lär oss mer om hur vårt känsloliv fungerar.

Tänk dig att du sökt ett jobb som du har blivit nyfiken på. När du bli kallad på intervju blir du glad över att ha blivit utvald – och samtidigt lite orolig över vad den nya utmaningen skulle kunna innebära. När dagen för intervjun kommer mår du dåligt. Din nyfikenhet och glädje har kommit i skymundan och istället känner du dig rädd för hur du ska uppfattas och vad du ska säga. Du blir yr, svettas och får hjärtklappning. Kroppen varnar för fara och okontrollerbara känslor har skapat ångest. Din spontana reaktion är att undvika situationen och inte gå dit.

– Om du undviker en ångestfylld situation kommer den obehagliga känslan att klinga av på kort sikt, säger Tove Martinsson. Det är naturligt att vilja undvika det som väcker ångest, men ibland gör det att vi undviker det som är viktigt för oss i livet. Kanske blir du besviken på dig själv att du inte vågade och det kan påverka ditt självförtroende. Och risken finns att nästa gång du ska göra samma sak, blir du lika rädd eller faktiskt räddare, eftersom vår komplicerade hjärna har registrerat att något är farligt i situationen.

Ångest brukar vara orienterad mot framtiden, en obehaglig känsla och oro över att något farligt kommer att hända. Tove Martinsson förklarar:

– Vi kan få ångest av en mängd olika anledningar. Det kan handla om yttre hot, tankar och minnen av sådant som redan har hänt, höga krav på oss, lång period av stress, att vi känner kroppsliga symtom som ger oss ångest. Vi är också olika som människor hur snabbt och hur mycket vi reagerar med ångest.

Kan vi människor bli av med ångest eller besvärliga känslor?

– Vi får ofta den frågan när människor söker till oss, säger Tove Martinsson. Men ångest är också något väldigt funktionellt. Om vi inför en arbetsintervju får en ”lagom dos” ångest, kan vi bli motiverade att förbereda oss mer. Under intervjun kan vi bli mer alerta, vakna och prestera bättre (om än med svettiga händer och bankande hjärta). Så målet är inte att bli av med ångest och känslor utan snarare att skapa en annan balans och förståelse.

Det är viktigt att veta att ångestkänslorna inte är farliga, menar Parmida Ghamari. Även om det kan kännas väldigt obehagligt.

– I stället för att undvika situationer som ger ångest kan man träna sig på att stanna kvar i situationen. Det ger en möjlighet att lära sig något nytt kring vad som händer med känslan och man lär sig att hantera situationen.

För att inte överväldigas av ångest, kan vi lägga märke till att känslor kommer och går likt vågor. Vi kan notera våra tankar och hur det känns i kroppen utan att behöva agera impulsivt på det. När vi lär oss att förstå våra känsloupplevelser, blir de mindre intensiva och obehagliga – och mer hanterbara.

Vad mer kan vi göra åt ångest eller andra jobbiga känslor?

Andra bra strategier är att tala om våra känslor med någon vi litar på. Det kan vara hjälpsamt att tydliggöra sina långsiktiga målsättningar för att öka motivationen att möta obehagliga känslor, säger Parmida Ghamari. Att lära sig ta kontroll över andningen, praktisera avslappningstekniker och vara fysiskt aktiv kan vara hjälpsamt. Och det finns professionellt stöd och hjälp tillgängligt om det behövs.

Två kvinnor med mörkt hår och randiga vita skjortor.

Parmida Ghamari, psykolog, och Tove Martinsson, psykolog.