Webbplatser

Webbplatser ikon

Tio myter om ätstörningar

Det finns många myter och missuppfattningar kring ätstörningar som kan försvåra för människor att få rätt hjälp. Ilias Papoulias, överläkare på Ätstörningsmottagningen Varberg, bemöter här några av de vanligaste myterna. Psykiatri Halland och Ätstörningsmottagningar i Halland vill med denna text, idag på den internationella ätstörningsdagen, sprida kunskap om ätstörningar och ätstörningsvård.

Publicerad: 2023-06-02 (uppdaterad 2024-01-24)
Myller av människor som går över ett övergångsställe.

Myt 1. Man kan se om en person har en ätstörning

Fakta: Viktförändringar kan ibland vara relaterade till ätstörningssymptom men en person kan ha en ätstörning oavsett vikt eller kroppsform.

Myt 2. Ätstörningar är alltid kroniska

Fakta: Majoriteten av patienter med ätstörningar tillfrisknar. Det finns individanpassade evidensbaserade behandlingsmetoder med bra resultat.

Myt 3. Ätstörningar handlar bara om kroppen och ätbeteende

Fakta: Ätstörningar är psykiatriska diagnoser som kan inkludera olika typer av symptom och beteenden. Även om ätstörningar kännetecknas av problematiska ätbeteenden, handlar de om mycket mer än bara vikt, kroppsform och mat.

Myt 4. Patienter med ätstörningar kommer från dysfunktionella familjer

Fakta: Familjer är olika men när en familjemedlem insjuknar i ätstörning påverkas hela familjen av detta. Stressade familjer är oftast en konsekvens av och inte en orsak till ätstörning.

Myt 5. Ätstörningar är väldigt ovanliga hos män

Fakta: Mellan 10 och upp till 25 procent av patienter med ätstörningar är män, men de söker vård mer sällan på grund av bland annat stigma.

Myt 6. Ätstörningar drabbar exklusivt vita, unga, yngre kvinnor med högre socioekonomisk status

Fakta: Ätstörningar kan drabba alla, oavsett kön, könsuttryck, ålder, sexuell orientering, religion, socioekonomisk status, utbildningsnivå, ursprung eller bostadsadress.

Myt 7. Insjuknande i en ätstörning är avsiktligt och ett resultat av personliga val

Fakta: Ätstörningar är allvarliga psykiatriska tillstånd som drabbar individer och inte bara en konsekvens av dåliga val. Faktorer som relateras till genetik och våra kroppar, psykologiska faktorer, en persons omgivning och sociokulturella faktorer i samhället kan påverka risken för insjuknande.

Myt 8. Ätstörningar är ett uttryck för vår tids kultur

Fakta: Genetiska faktorer spelar en stor roll i utveckling av ätstörningar även om kulturella faktorer också påverkar.

Myt 9. I behandling av ätstörningar är det viktigt att hitta rätt läkemedel

Fakta: Ätstörningsbehandling är huvudsakligen psykoterapeutisk. Läkemedel kan i vissa fall användas för att komplettera den psykoterapeutiska behandlingen.

Myt 10. Ätstörningar är alltid svåra att behandla

Fakta: Majoriteten av patienter med ätstörningar får bra effekt av behandling på specialiserade ätstörningsteam. Patienter med lindrigare symptom kan förbättras även med enklare evidensbaserade insatser.

Att söka hjälp

Om du har problem med ätstörning, är det viktigt att du vågar prata med en närstående och söka kontakt med vården. Du kan också kontakta patientföreningen för ätstörningar Frisk och Fri Länk till annan webbplats..

Tänk på att din kropp och ditt utseende inte definierar dig som person. Låt inte ätstörningen förstöra den viktigaste relationen i ditt liv: relationen till dig själv.