Nyheter

 • 1 juni 2009

  Länssjukhuset anmäler patientskada i samband med operation enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att en patient tvingats genomgå en fingeramputation på grund av felaktig efterbehandlingen efter en operation.
 • 28 maj 2009

  Förändrad tillgänglighet för biltrafik vid Sjukhuset i Varberg

  Tillgängligheten till vårdavdelningsentrén vid Sjukhuset i Varberg kommer att förändras den 1 juni. Anledningen är bygget av en ny ortopedmottagning. En konsekvens är att antalet parkeringsplatser nära sjukhuset blir färre.
 • 27 maj 2009

  Landsting tog del av vårdvalserfarenheter

  ”Så gjorde vi i Halland” var temat för en erfarenhetsdag om Vårdval Halland som landstinget inbjöd till 26 maj. Ett fyrtiotal politiker och tjänstemän från regioner och landsting runt om i landet kom för att lyssna och ta del av de halländska erfarenheterna.
 • 26 maj 2009

  Ytterligare besparingar vid Länssjukhuset

  Länssjukhusets uppföljning för de fyra första månaderna visar att de av styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland tidigare beslutade åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans börjar ha effekt. Totalt sett är det dock inte tillräckligt för att nå det av styrelsen tidigare beslutade sparmålet och därför fastställdes ytterligare åtgärder vid tisdagens sammanträde.
 • 19 maj 2009

  Utökade besparingar krävs för ekonomi i balans

  – Vi har åstadkommit ett trendbrott och lyckats sänka kostnadsökningstakten inom många områden, men tyvärr räcker inte det för att långsiktigt komma i ekonomisk balans. Sjukhusledningen har därför tagit fram ett förslag om utökade åtgärder.Det sa sjukhuschef Anders Dybjer, när han på måndagen presenterade förslaget för sjukhusets chefer.
 • 11 maj 2009

  Tidiga insatser kan rädda hjärnan vid en stroke

  När Maj Dyrhedahl i Varberg inte kunde svälja och hade svårt för att hålla balansen reagerade hennes vän snabbt och ringde 112. Det visade sig att Maj hade drabbats av en stroke.- Jag protesterade när han ville ringa ambulansen. I dag förstår jag hade tur som kom till sjukhuset snabbt.Tack vare en propplösande behandling (trombolys) fick Maj inga funktionsnedsättningar i samband med sin stroke.
 • 6 maj 2009

  Länssjukhuset gör anmälan enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att ett ändrat svar efter en röntgenundersökning inte uppmärksammats.
 • 5 maj 2009

  Handhygien uppmärksammas över hela världen

  Världshälsoorganisationen WHO driver den första globala satsningen för ökad patientsäkerhet, som nu även Sverige är en del av: Cleaner Care is Safer Care. I dag är det satsningens stora handhygiendag som uppmärksammas över olika delar av världen.
 • 5 maj 2009

  VRE-fall anmäls enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en rutinmässig anmälan enligt Lex Maria av de fall av vancomycinresistenta enterokocker (VRE) som upptäckts på sjukhuset under våren.
 • 30 april 2009

  Lägesrapport angående den nya influensan

  Smittskyddsenheten i Halland och Länsstyrelsen i Halland gav vid en pressinformation i dag en lägesrapport med anledning av utvecklingen av den nya influensan A/H1N1 – den som tidigare kallades svininfluensa.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, Nästa,