Nyheter

 • 26 oktober 2016

  Omvärldsspaning Tillväxt och Välfärd på regionfullmäktige

  I dag, onsdagen den 26 oktober, sammanträder regionfullmäktige, Region Hallands högst beslutande organ.  På dagens möte presenterade Region Hallands ledning den årliga omvärldsspaningen, Tillväxt och Välfärd.  

 • 26 oktober 2016

  Ny Sifo-undersökning visar växande motstånd mot storregioner

  I dag är hela 48 procent av medborgarna negativa till förslaget att slå ihop dagens tjugo landsting till sex storregioner, medan bara 24 procent är positiva. I april var motsvarande andelar 43 procent respektive 28 procent.

 • 19 oktober 2016

  Dialysmottagningen blev ”Årets Miljöbyggnad 2016”

  Den nybyggda dialysmottagningen på sjukhuset i Varberg har utsetts till ”Årets Miljöbyggnad 2016”. Priset delades ut i Stadshuset i Stockholm på tisdagskvällen av Reinhold Lennebo och är styrelseordförande i SGBC (Sweden Green Building Council).

 • 14 oktober 2016

  VAS-stopp ledde till inställda besök

  Vad vi vet hittills har ingen patient kom till skada till följd av att regionens journalsystem, VAS, inte fungerade fullt ut under tisdagen. Det framgår av rapporterna från vårdens olika verksamheter.

 • 7 oktober 2016

  Timbanken bra stöd för BH-Pia

  Pia Ericson hade svårt att hitta underkläder som passade hennes kropp. Hon prövade olika varianter och upplevde byglar som skavde och band som satt fel och hon kände sig bara obekväm. Men så, efter en BH-skola, ändrades allt. Nästa år firar hennes företag 10-årsjubileum, och kunderna åker långa vägar för att prova ut underkläder i hennes butik.

 • 6 oktober 2016

  Enigt svar på remiss från Halland i regionfrågan

  I dagarna har Region Halland och alla kommuner i Halland tagit beslut att ställa sig bakom och skicka in ett likalydande svar på Indelningskommitténs betänkande ”Regional indelning – tre nya län”.

 • 6 oktober 2016

  Dialog för ökad samverkan

  Region Halland vill bli bättre på att tillvarata civilsamhällets kompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Detta sker för fullt genom projektet Bästa samverkansplatsen. I höst är det dags att prata om hur civilsamhället och Region Halland kan samverka bättre för social hållbarhet.

 • 30 september 2016

  Patienter med ångest erbjuds KBT via nätet

  Sedan i somras har fem patienter med ångest och oro fått kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet – en behandling på 8-10 veckor. Patienterna ingår i en pilotverksamhet som Region Halland just nu genomför för att på sikt erbjuda fler möjlighet till behandlingar och stöd via nätet.

 • 28 september 2016

  Halland svarar enigt på delbetänkande Regional indelning - tre nya län

  På Kommunberedningens sammanträde i dag, onsdagen den 28 september, enades politiska företrädare från Region Halland och Hallands samtliga kommuner, såväl majoritet som opposition, att ställa sig bakom ett likalydande svar på Indelningskommitténs betänkande ”Regional indelning – tre nya län”.

 • 28 september 2016

  Läs din journal via nätet!

  Nu kan du läsa din journal via nätet. Inte hela, men delar av den.  I Halland visar vi nu bland annat journalanteckningar, provsvar och diagnoser i Journalen via nätet.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1210, 11, 12, 13, 14, 15, 16109, 110, Nästa,