Tolkcentralen för döva

Taltjänst för röst-, tal- och språkskadade

Tolk kan behövas för att göra kommunikation möjlig och för att öka delaktigheten i samhället.

Tolkservicen är länsövergripande och kan beställas där kommunikation sker mellan personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet och hörande, röst-, tal- och språkskadade. 

 
Tolkcentralens ingång

 Bilden visar ingången till Tolkcentralen som har sin lokal på Vårdcentralen i Falkenberg.

 

Tolkcentralen

Erbjuder:

  • Teckenspråkstolkning
  • Skrivtolkning
  • Dövblindtolkning

Taltjänst

Erbjuder:

  • Talstöd
  • Läs- och skrivstöd
  • Telefonstöd

Taltjänst