Direkt till innehållet

Teckenspråkstolkning

Teckenspråket är ett eget gestuellt och visuellt språk med egen grammatik och egna språkregler.

Tolkningen sker i båda riktningarna mellan teckenspråk och talad svenska. Brukargruppen är döva och hörselskadade som har teckenspråket som sitt första språk. Det utförs med händerna, kroppen och ansiktsuttryck och uppfattas med synen.

Teckenspråket är inte internationellt. Därför krävs det ibland att vi jobbar tillsammans med en döv teckenspråkstolk för att hjälpa tolkanvändare som inte behärskar det svenska teckenspråket fullt.

 

 

 

Senast ändrad: