Direkt till innehållet

Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och taltjänst. Genom våra insatser vill vi ge dig en ökad möjlighet till delaktighet i samhället. Du kan beställa tolk till alla sammanhang där kommunikation sker mellan personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet och hörande, röst-, tal- och språkskadade. Tolkning är alltid kostnadsfritt för privatpersoner.

Beställa och boka tolk

Här kan du beställa och avbeställa tolk

Vid bokning av tolk, uppge följande information:

 • Plats och adress för uppdraget
 • Ditt namn och kontaktuppgifter
 • Tolkanvändare
 • Tolkmetod
 • Uppdragets art
 • Datum och tid för tolkning
 • Särskilda önskemål
 • Kontaktuppgifter till eventuella föreläsare eller tolkställe

Bra att veta om tolkning

Tolken möjliggör kommunikation, är opartisk och anpassar tolkningen efter situationen. Tolken följer tolketiska riktlinjer och har tystnadsplikt. Ibland arbetar två eller flera tolkar växelvis.

Tänk på att:

 • Prata direkt till varandra och inte till tolken
 • Om ni är flera personer, prata en i taget
 • Hålla start- och sluttid
 • Avboka tolken om det planerade mötet inte blir av

Tolken informerar gärna om hur tolkningen går till.

Tolkning på distans

Vi erbjuder tolkning på distans. Det kan genomföras vid många typer av tolkuppdrag och med samtliga tolkmetoder. Möteslänken kan anges vid beställning av tolk och tolken ansluter sedan till er valda plattform. Det är viktigt att ni har fungerade utrustning (till exempel kamera och mikrofon) och stabil internetuppkoppling. Det underlättar för tolken om ni pratar en i taget om ni är flera deltagare, och att ni befinner er i en lugn miljö.

Frågor och svar

Det här är några av de vanligaste frågorna som vi får. Om du har en fråga är du välkommen att mejla din fråga till oss på tolkcentralen@regionhalland.se.

Om mötet drar ut på tiden, kan tolkarna då stanna kvar efter beställningens sluttid?
Svar: Vi önskar så korrekt sluttid som möjligt men i mån av möjlighet kan det på plats beslutas att tolken stannar längre.

Jag har bokat tolk till ett möte på lördag, om jag blir sjuk hur avbokar jag tolken då?
Svar: Om du inte fått information om vilken tolk det är som är bokad till ditt uppdrag kan det vara bra att senast på fredagen kontakta Tolkcentralen om namn och telefonnummer. Då kan du kontakta tolken direkt och meddela att det blir avbokat. Tolkcentralen brukar varje år skicka ut en telefonlista med alla anställda tolkars telefonnummer. Om du inte vet vem som kommer och tolkar kan du chansa och kontakta någon av tolkarna så kan vi meddela den aktuella tolken.

Får jag alltid en bekräftelse på om det kommer tolk?
Svar: Vi meddelar alltid beställaren om vi inte lyckas tillsätta en tolk till uppdraget. Anledningen till att du då inte har fått tolk kan till exempel vara att du gjort din beställning sent inpå när uppdraget ska vara och att tolkarna redan är tillsatta på andra uppdrag. Beställ därför i så god tid som möjligt. Det kan också bero på att tolken har blivit sjuk eller att vi har fått ett annat uppdrag som är högprioriterat och därför går före.

Jag använder skrivtolk under möten, jag undrar om ni kan skicka texten som ni skrivit ner under mötet till mig efteråt?
Svar: Nej, all text försvinner efter hand på skärmen. Vi kan inte gå tillbaka för att se texten. Tolkningen är här och nu, som all annan tolkning.

Kontakt

Du hittar våra kontaktuppgifter på 1177.se

Vi jobbar på Tolkcentralen

Catrin Thorin
Mark Aevitas
Veronica Eliasson Larsson
Marita Bengtsson
Karin Gynther
Ebbha Sopo
Christina Goiting
Anna Falkvall

 

 

 

 

 

Linnea Sahlström
Sanne Scheel

Senast ändrad: