Direkt till innehållet

Tolkcentralen

Tolk kan behövas för att göra kommunikation möjlig och för att öka delaktigheten i samhället. Tolkservicen är länsövergripande och kan beställas där kommunikation sker mellan personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet och hörande, röst-, tal- och språkskadade. Vid uppdrag längre än en timme är det oftast två tolkar som turas om. Tolken förhåller sig neutral och har tystnadsplikt. Det är kostnadsfritt att använda tolk i vardagliga situationer.

Kontakt

Du hittar våra kontaktuppgifter på 1177.se

Beställa och boka tolk

Här kan du beställa och avbeställa tolk

Detta behöver vi veta när vi tar emot en beställning:

 • Datum och tid för uppdraget
 • Plats och adress
 • Detaljer, så som vilken ingång, våning eller till exempel lokal som gäller
 • Vem vi ska tolka för
 • Vilken tolkmetod ni önskar
 • Uppdragets art
 • Särskilda önskemål
 • Vem vi kan kontakta om vi behöver komplettera uppgifterna

Skulle det dessutom finnas dagordning, program eller annat material så tar vi tacksamt emot det i förhand.

Hur du använder tolk

Både hörande och döva är i lika stort behov av tolk för att kunna kommunicera med varandra. Båda parter har också samma rätt att beställa tolk.

Tänk på detta när du använder tolk:

 • Vänd dig till din samtalspartner – inte till tolken
 • Tolken är där för att göra kommunikationen möjlig, inte för att delta i kommunikationen
 • Tala som vanligt, vi tolkar i jag-form
 • Om ni är flera personer – tala en i taget
 • Lämna gärna förberedelsematerial till Tolkcentralen
 • Be tolken informera hur tolkningen ska fungera om du är osäker
 • Tänk på att hålla de bokade tiderna, annars håller inte vår planering
 • Glöm inte att avboka om det planerade mötet inte blir av
 • Tolken arbetar efter tolketiska regler och har enligt lag tystnadsplikt

Tolkmetoder

Teckenspråkstolkning

Tolkningen sker i båda riktningarna mellan teckenspråk och talad svenska. Brukargruppen är döva och hörselskadade som har teckenspråket som sitt första språk.

Teckenspråket är ett eget gestuellt och visuellt språk med egen grammatik och egna språkregler.

Det utförs med händerna, kroppen och ansiktsuttryck och uppfattas med synen.

Teckenspråket är inte internationellt.

Skrivtolkning

Den största brukargruppen som använder skrivtolkning är hörselskadade och vuxendöva, som efter språkinlärningen blivit så gravt hörselskadade att de har svårt att klara tidigare kommunikation.

Tolken använder ofta en bärbar dator vid tolkningen och skriver det som sägs. Då det är flera som behöver tolk kan texten projiceras som en stor bild.

Texten som skrivs kan inte sparas.

I vissa sammanhang kan man även använda handskrift som tolkmetod

Andra tolkmetoder som används är TSS -”tecken som stöd” och tydligt tal.

Dövblindtolkning

Tolkningen sker till brukare som har syn- och hörselnedsättningar i olika grader och kombinationer. I gruppen finns både de som har svenskan och de som har teckenspråket som sitt första språk.

Tolkmetoden anpassas efter önskemål och behov.

I dövblindtolkningen ingår syntolkning och till en viss del även ledsagning.

Frågor och svar

Här publicerar vi några av de vanligaste frågorna som vi får. Om du har en fråga är du välkommen att mejla din fråga till oss på adressen tolkcentralen@regionhalland.se.

Om mötet drar ut på tiden, kan tolkarna då stanna kvar efter beställningens sluttid?
Svar: Vi önskar så korrekt sluttid som möjligt. Våra tolkar kanske är bokade på annat uppdrag efteråt, har buss/tåg att passa med mera. Men om tolkarna har möjlighet så kanske de kan stanna en kort stund.

Jag har bokat tolk till ett möte på lördag, om jag blir sjuk hur avbokar jag tolken då?
Svar: Om du har beställt tolk till helgen kan det vara bra att fråga Tolkcentralen på fredagen vem det blir som kommer och tolkar och vilket telefonnummer tolken har. Då kan du kontakta tolken direkt och meddela att det blir avbokat.
Tolkcentralen brukar varje år skicka ut en telefonlista med alla anställda tolkars telefonnummer. Om du inte vet vem som kommer och tolkar kan du chansa och kontakta någon av tolkarna så kan vi meddela den aktuella tolken.

Får jag alltid en bekräftelse på om det kommer tolk?
Svar: Vi meddelar alltid beställaren om vi inte lyckas tillsätta en tolk till uppdraget. Anledningen till att du då inte har fått tolk kan till exempel vara att du gjort din beställning sent inpå när uppdraget ska vara och att tolkarna redan är tillsatta på andra uppdrag. Beställ därför i så god tid som möjligt.
Det kan också bero på att tolken har blivit sjuk eller att vi har fått ett annat uppdrag som är högprioriterat och därför går före.

Jag använder skrivtolk under möten, jag undrar om ni kan skicka texten som ni skrivit ner under mötet till mig efteråt?
Svar: Nej, all text försvinner efter hand på skärmen. Vi kan inte gå tillbaka för att se texten. Tolkningen är här och nu, som all annan tolkning.

Informationsmaterial och länkar

Rutin för betalningsansvar

Larma till 112 med SMS

Information från Arbetsförmedlingen

Stöd till tolkkostnader i samband med utbildning för anställda som är döva eller har hörselskada, vuxendövhet eller dövblindhet

Stöd till personligt biträde

Vi jobbar på Tolkcentralen

Catrin Thorin

Mark Touktarev

Veronica Eliasson Larsson

Marita Bengtsson

Karin Gyter

Ebbha Sopo

Christina Goting

Senast ändrad: