Direkt till innehållet

Dövblindtolkning

Dövblindtolkning används av personer som har syn- och hörselnedsättningar i olika grader och kombinationer.

I gruppen finns både de som har svenska och de som har teckenspråk som sitt första språk. Tolkmetoden anpassas efter önskemål och behov.

I dövblindtolkningen ingår syntolkning och till en viss del även ledsagning.

Senast ändrad: