prata lek sjung läs - Språkstart Halland!Språkstart Halland

– små barns språkutveckling

Alla barn har rätt till ett språk! Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn och vuxna i deras närhet, för att tidigt stimulera språkutveckling. I denna satsning ska kommunerna och Region Halland samverka för att på olika sätt nå familjer med inspiration och information.

Hylte kommun är först ut med att starta de utåtriktade aktiviteterna under 2018.

Illustration med två barnfigurer av Stina Wirsén.

Region Halland har avsatt medel för att tillsammans med Hallands kommuner driva och samordna små barns språkutveckling. Satsningen startade under 2017 med förankring och konkret utformning av arbetet.

Utåtriktade aktiviteter kommer igång under 2018, med start i Hylte kommun.

Vuxen- och barnfigur. Illustration av Stina Wirsén.

För det enskilda barnet är ett rikt och utvecklat språk avgörande för utvecklingen av det egna jaget, och för barnets hela liv. Språket är en grundläggande rättighet. Det är avgörande för att vi ska kunna kommunicera med andra människor, kunna informera oss och vara delaktiga i samhället, kunna ta del av litteratur och kultur.