Direkt till innehållet

Kultur för barn och unga

Alla barn och unga i Halland ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, med möjlighet till upplevelser och eget skapande. Kultur ska vara en självklar del av deras vardag i såväl skola som på fritiden - oavsett var de bor eller vem de är.

Bild med texten "Kultur för barn och unga".

Barn och unga är inte en homogen grupp utan ska betraktas som en mångfald av individer. Utgångspunkten för arbetet med barn och unga är FN:s barnkonvention.

Att ge barn och unga tillgång till kultur är ett prioriterat område för samverkan mellan Region Halland och kommunerna.

Region Halland vill:

  • Ge alla barn och unga tillgång till alla konstformer.
  • Öka barns och ungas delaktighet och inflytande.
  • Stärka barns och ungas deltagande i föreningslivet.
  • Stärka ungt arrangörskap.
  • Öka kunskapen om barnkonventionens innehåll.

Senast ändrad: