Direkt till innehållet

Kultur för barn och unga

Alla barn och unga i Halland har rätt till ett rikt kulturliv med möjlighet till upplevelser och eget skapande. Kultur ska vara en självklar del av deras vardag, såväl i skolan som på fritiden, oavsett var de bor eller vilka de är.

 

Ett litet barn och en tonåring ler och räcker ut tungan.

Barn och unga är inte en homogen grupp utan ska betraktas som en mångfald av individer. Utgångspunkten för arbetet med barn och unga är FN:s barnkonvention.

Att ge barn och unga tillgång till kultur är ett prioriterat område för samverkan mellan Region Halland och kommunerna.

Region Halland vill:

  • stärka barns och ungas rättigheter i kulturen
  • stärka strukturen för förmedling av professionell kultur för barn och unga
  • samordna regionala insatser i samverkan med kommunerna
  • stärka samverkan mellan Region Halland och kulturskolorna
  • öka tillgängligheten för barn i behov av särskilt stöd

Kulturprogram för barn och unga

Varje förskola, skola men även andra arrangörer i Halland kan köpa regionalt subventionerade kulturprogram för barn och unga 2-18 år, skolföreställningar eller offentliga föreställningar.

 

Senast ändrad: