Direkt till innehållet

Subventioner till kultur för barn och unga

Varje år avsätter Region Halland medel till regionalt stöd gällande kultur för barn och unga 2-18 år. Pengarna är till för kommunerna i Halland och syftar till att alla barn och unga ska ha tillgång till ett rikt kulturliv, med möjlighet till upplevelser och eget skapande både i skolan och på fritiden.

Att ge barn och unga tillgång till kultur är ett prioriterat område för samverkan mellan Region Halland och kommunerna.

Dansgrupp i svarta kläder på en scen med rök och upplyst med rött ljus.
Skapa Dans, Falkhallen Falkenberg (2020). Foto: Malin Arnesson.

Regionalt subventionerade kulturprogram

Kultur i Halland har uppdraget att administrera de regionala subventionerna till kultur för barn och unga. Vi presenterar ett utbud med kulturprogram för barn och unga som kan bokas till subventionerat pris. De subventionerade programmen riktar sig till barn och unga 2-18 år.

 • Kulturprogrammen ska uppfylla kravet på kvalitet. I begreppet ingår både konstnärlig professionalitet och lämplighet.
 • Urvalet ska vara varierat både gällande innehåll, genrer och medverkande kulturskapare.
 • Programutbudet formas i samverkan med kommunerna genom en referensgrupp med representanter från samtliga kommuner.

Subventionen kompletterar kommunernas satsningar

Alla kommuner har en reserverad subventionssumma. Summan baseras på antalet folkbokförda barn och unga 2 -18 år som bor i kommunen. Subventionen ska komplettera kommunens egna satsningar på kultur för barn och unga. Subventionen är 50 % exklusive moms av den totala kostnaden.

I webbkatalogen visas det subventionerade priset exklusive moms - gäller till och med program som genomförs våren och sommaren 2021.

För program som kan bokas från och med höstterminen 2021 anger vi i webbkatalogen totalpriset som faktureras. Subventionen betalas ut efter genomfört arrangemang.

Barnhänder virkar med garn i glada färger.

Villkor och riktlinjer

För att kunna ansöka om regionala subventioner till kultur för barn och unga krävs följande:

 • En kommunal ekonomisk motprestation med 50 % av totalpriset exkl. moms (gage resor, boende, teknik och traktamenten räknas in i totalpriset).
 • En kommunal samordningsfunktion som ansvarar för att fördela den reserverade subventionssumman så rättvist som möjligt. Gäller ej gymnasiet, friskolor och övriga arrangörer.
 • En kommunal skriftlig plan för hur man arbetar med kultur för barn och unga.
 • En kommunal kultursamverkansgrupp bör finnas i varje kommun.
 • En medverkan på regionala nätverksträffar.
 • Ansvar för genomförandet av bokade kulturprogram.

Subvention som fördelats till kommunen kan inte användas till:

 • Kulturprogram som finansieras med Skapande skola-medel.
 • Riksteaterns utbud (då de redan är statligt subventionerade).
 • Teater Hallands eller Teater Albatross föreställningar (de är redan regionalt subventionerade).
 • Hyra för lokal eller teknik.
 • Kostnader för mat eller fika till gästande kulturskapare.
 • Inställda föreställningar.
 • Resor till och från arrangemanget.

 

Senast ändrad: