Direkt till innehållet

Bokning och redovisning av kulturprogram för barn och unga

Så här går det till att boka och redovisa kulturprogram med regionala subventioner till kultur för barn och unga.

Informationen riktar sig till dig som jobbar i förskola eller skola och till andra arrangörer som vill boka ett kulturprogram för barn och unga i Halland.

Gör så här för att boka kulturprogram

Bokning

 1. Välj önskat kulturprogram ur det subventionerade utbudet. Du kan boka kulturprogram löpande fram till 1 oktober för aktuellt läsår.
 2. Kontakta kultursamordnaren i din kommun med dina önskemål. Tillvägagångssättet kan skilja sig något mellan kommunerna. Gymnasiet och arrangörer som inte är skola/förskola kontaktar Kultur i Halland direkt.
 3. Kultursamordnaren eller arrangören bokar kulturprogrammet. Bokningen görs direkt till respektive producent/utförare.
 4. Om du bokar ett kulturprogram, där utföraren är bosatt utanför Halland eller närliggande regioner, ska arrangemanget ingå i en turné med minst 3 sammanhängande engagemang i länet för att få subvention.

Genomförande

 1. Kultursamordnaren eller arrangören ansvarar för kontraktsskrivning och betalar kulturaktören.
 2. Genomför arrangemanget – för tips, se vår checklista för arrangörer.
 3. Du ska redovisa publikantal (eller motsvarande) och ålder/årskurs till samordnaren i din kommun. Gymnasiet redovisar till Kultur i Halland.
 4. Efter genomfört arrangemang rekvireras den regionala subventionen av kultursamordnaren. Gymnasiet rekvirerar subvention från Kultur i Halland.

Observera att:

 • Arrangören står för kostnaderna tills redovisningen är gjord.
 • Bokningar måste vara förankrade hos den kommunala samordnaren. Gymnasiet ska istället kontakta Kultur i Halland.

Redovisning för regional subvention

Kultursamordnaren ansöker om regional subvention från Kultur i Halland löpande och direkt efter genomfört arrangemang.

Redovisa arrangemanget så här:

 • Det är kultursamordnaren som skickar kommunens redovisning till Kultur i Halland, även för civilsamhällets föreningar. Gymnasiet skickar sin redovisning direkt till Kultur i Halland.
 • En kopia på originalfakturan ska bifogas.
 • Underlagen måste vara korrekta.
 • Om kommunen/arrangören godkänt en faktura som Kultur i Halland inte kan godta av redovisningsskäl är det kommunens/arrangörens ekonomiska ansvar.
 • Kostnader ska redovisas exklusive moms.
 • Redovisa antalet barn, ålder/årskurs och antal kulturprogram (särskild blankett finns).

Rekvirera subvention

Blankett för rekvisition av bidrag och anslag används för att få subventionen utbetald.

Kontaktpersoner

Eva Andersson, Utvecklare - Kultur för barn och unga

Telefon: 0722-07 88 64

E-post: Eva.C.Andersson@regionhalland.se

Lovisa Nilsson, Utvecklare - Kultur för barn och unga

Telefon: 0720-84 02 63

E-post: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se

Kristin Ahlin, Musikproducent - Musik för barn och unga

Telefon: 073-143 34 46

E-post: mailto:Kristin.Ahlin@regionhalland.se

Senast ändrad: