Direkt till innehållet

Bokning och redovisning av kulturprogram för barn och unga

Så här går det till att boka och redovisa kulturprogram med regionala subventioner till kultur för barn och unga.

Informationen riktar sig till dig som jobbar i förskola eller skola och till andra arrangörer som vill boka ett kulturprogram för barn och unga i Halland.

Musikföreställning på scen och små barn med vuxna i publiken.

Kulturprogram för barn och unga

Varje förskola, skola men även andra arrangörer i Halland kan köpa regionalt subventionerade kulturprogram för barn och unga 3-19 år, skolföreställningar eller offentliga föreställningar.

Äppelmärkt

Beskrivningen ”äppelmärkt” använder vi för program som passar bra eller är särskilt framtagna för barn och unga med funktionsvariationer.

Boka

 • Kulturprogram bokas löpande. Den 1 september är sista datum för beställningar som ska ske under innevarande år, för att få subvention.
 • För kulturprogram, där utföraren är bosatt utanför Halland eller närliggande regioner, ska arrangemanget ingå i en turné med minst 3 sammanhängande engagemang i länet för att få subvention.

Kommunal förskola/skola

 • Kultursamordnaren samordnar kommunens bokningar till förskola/skola. Tillvägagångssättet kan skilja sig något mellan kommunerna.
 • Bokningen görs direkt till respektive kulturaktör.
 • Kultursamordnaren eller arrangören ansvarar för att kontrakt skrivs och betalar kulturaktören efter genomfört arrangemang.
 • Arrangören står för hela kostnaden tills redovisningen är gjord.

Gymnasiet, friskolor och andra arrangörer

 • Gymnasiet, friskolor och arrangörer som inte är skola/förskola kontaktar Kultur i Halland direkt, se kontaktpersoner nedan.

Genomföra

Scenpersonal lastar utrustning bakom scenen.

Redovisa och fakturera regionala subventioner

Kommunal förskola/skola:

 • Efter genomfört program fakturerar kulturaktören arrangören. Kommunerna erhåller subvention genom att fakturera Kultur i Halland. Detta görs den sista maj, augusti och november. Kulturprogram som genomförs i december redovisas för årsskiftet. Gäller ej gymnasiet, friskolor och övriga arrangörer.
 • Kultursamordnaren eller arrangören ansvarar för att kontrakt skrivs och betalar kulturaktören efter genomfört arrangemang.
 • Kultursamordnaren skickar kommunens redovisning till Kultur i Halland.
 • Kopior på originalfakturor ska bifogas.
 • Underlagen måste vara korrekta.
 • Om kommunen/arrangören godkänt en faktura som Kultur i Halland inte kan godta av redovisningsskäl är det kommunens/arrangörens ekonomiska ansvar.
 • Kostnader ska redovisas exklusive moms.
 • Redovisa antalet barn, ålder/årskurs och antal kulturprogram. Blankett för publikstatistik används för att få subventionen utbetald.

Gymnasiet, friskolor och andra arrangörer:

 • Gymnasiet, friskolor och övriga arrangörer skickar sin redovisning direkt till Kultur i Halland.
 • Redovisa antalet barn, ålder/årskurs och antal kulturprogram. Blankett för publikstatistik används för att få subventionen utbetald.

Faktureringsadress

Region Halland
Box 310
737 26 Fagersta

På fakturan ska du ange Ref.nr: zzchn206

Mejladress för fakturor i PDF-format: faktura.rh@regionhalland.se

Kontaktpersoner

Om du har frågor om något av ovanstående, kontakta oss gärna!

Kristin Ahlin, Musikproducent – Musik för barn och unga
Telefon: 073-143 34 46
E-post: mailto:Kristin.Ahlin@regionhalland.se

Marta Vassegård, Utvecklare – Dans
Telefon: 079-098 21 91
E-post: Marta.Vassegard@regionhalland.se

Eva Andersson, Utvecklare – Kultur för barn och unga
Telefon: 0722-07 88 64
E-post: Eva.C.Andersson@regionhalland.se

Senast ändrad: