Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Bokning och redovisning av kulturprogram för barn och unga

Så här går det till att boka och redovisa kulturprogram med regionala subventioner till kultur för barn och unga.

Informationen riktar sig till dig som jobbar i förskola eller skola och till andra arrangörer som vill boka ett kulturprogram för barn och unga i Halland.

Musikföreställning på scen och små barn med vuxna i publiken.

Boka

 • Kulturprogram bokas löpande. Den 1 oktober är sista datum för beställningar som ska ske under innevarande år.
 • Kultursamordnaren samordnar kommunens bokningar till förskola/skola. Tillvägagångssättet kan skilja sig något mellan kommunerna. Gymnasiet, friskolor och arrangörer som inte är skola/förskola kontaktar Kultur i Halland direkt.
 • Bokningen görs direkt till respektive kulturaktör.
 • Kultursamordnaren eller arrangören ansvarar för att kontrakt skrivs och betalar kulturaktören efter genomfört arrangemang.
 • Arrangören står för kostnaderna tills redovisningen är gjord.
 • För kulturprogram, där utföraren är bosatt utanför Halland eller närliggande regioner, ska arrangemanget ingå i en turné med minst 3 sammanhängande engagemang i länet för att få subvention.
 • Bokningar bör vara förankrade hos den kommunala samordnaren.

Genomföra

Scenpersonal lastar utrustning bakom scenen.

Redovisa och fakturera regionala subventioner

 • Efter genomfört program fakturerar kulturaktören arrangören. Kommunerna erhåller subvention genom att fakturera Kultur i Halland. Detta görs 4 gånger per år. Gäller ej gymnasiet, friskolor och övriga arrangörer.
 • Kultursamordnaren eller arrangören ansvarar för att kontrakt skrivs och betalar kulturaktören efter genomfört arrangemang.
 • Kultursamordnaren skickar kommunens redovisning till Kultur i Halland. Gymnasiet, friskolor och övriga arrangörer skickar sin redovisning direkt till Kultur i Halland.
 • Kopior på originalfakturor ska bifogas.
 • Underlagen måste vara korrekta.
 • Om kommunen/arrangören godkänt en faktura som Kultur i Halland inte kan godta av redovisningsskäl är det kommunens/arrangörens ekonomiska ansvar.
 • Kostnader ska redovisas exklusive moms.
 • Redovisa antalet barn, ålder/årskurs och antal kulturprogram. Blankett för publikstatistik används för att få subventionen utbetald.

Faktureringsadress

Region Halland

Box 310

737 26 Fagersta

På fakturan ska du ange Ref.nr: zzchn206

Mejladress för fakturor i PDF-format: faktura.rh@regionhalland.se

Kontaktpersoner

Om du har frågor om något av ovanstående, kontakta oss gärna!

Eva Andersson, Utvecklare - Kultur för barn och unga

Telefon: 0722-07 88 64

E-post: Eva.C.Andersson@regionhalland.se

Lovisa Nilsson, Utvecklare - Kultur för barn och unga

Telefon: 0720-84 02 63

E-post: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se

Kristin Ahlin, Musikproducent - Musik för barn och unga

Telefon: 073-143 34 46

E-post: mailto:Kristin.Ahlin@regionhalland.se

Senast ändrad: