Direkt till innehållet

Bokning och redovisning av kulturprogram för barn och unga

Så här går det till att boka och redovisa kulturprogram med regionala subventioner till kultur för barn och unga.

Informationen riktar sig till dig som jobbar i förskola eller skola och till andra arrangörer som vill boka ett kulturprogram för barn och unga i Halland.

Musikföreställning på scen och små barn med vuxna i publiken.

Kulturprogram för barn och unga

Varje förskola, skola men även andra arrangörer i Halland kan köpa regionalt subventionerade kulturprogram för barn och unga 3–19 år, skolföreställningar eller offentliga föreställningar.

Äppelmärkt

Beskrivningen ”äppelmärkt” använder vi för program som är särskilt framtagna för barn och unga med funktionsvariationer.

Boka

 • Kulturprogram bokas löpande. Den 1 september är sista datum för beställningar som ska ske under innevarande år, för att få subvention.
 • För kulturprogram, där utföraren är bosatt utanför Halland eller närliggande regioner, ska arrangemanget ingå i en turné med minst 3 sammanhängande engagemang i länet för att få subvention.

Kommunal förskola/skola

 • Kultursamordnaren samordnar kommunens bokningar till förskola/skola. Tillvägagångssättet kan skilja sig något mellan kommunerna.
 • Bokningen görs direkt till respektive kulturaktör.
 • Kultursamordnaren eller arrangören ansvarar för att kontrakt skrivs och betalar kulturaktören efter genomfört arrangemang.
 • Arrangören står för hela kostnaden tills redovisningen är gjord.

Gymnasiet, friskolor och andra arrangörer

 • Gymnasiet, friskolor och arrangörer som inte är skola/förskola bokar direkt via Kultur i Halland, se kontaktpersoner nedan, beroende på kulturform.
 • Gymnasiet kan få subvention även för kulturprogram som inte finns med i Kultur i Hallands webbkatalog, men endast vid bokning via Kultur i Halland.
 • Kultur i Halland skriver kontrakt med kulturaktören och arrangörskontrakt med arrangören.

Scenpersonal lastar utrustning bakom scenen.

Redovisa för att få utbetalning av regionala subventioner

Gäller endast kommunal förskola/skola:

 • Efter genomfört program fakturerar kulturaktören arrangören.
 • Kultursamordnaren skickar kommunens redovisning till Kultur i Halland (Lovisa Nilsson). Redovisning av vårterminens inköp görs senast den 1 juni, höstterminen redovisas senast den 20 november.
 • Redovisa antalet barn, ålder/årskurs och antal kulturprogram.
 • Om kommunen/arrangören godkänt en faktura som Kultur i Halland inte kan godta av redovisningsskäl är det kommunens/arrangörens ekonomiska ansvar.
 • Kostnader ska redovisas exklusive moms.
 • Underlagen måste vara korrekta.
 • Blankett för redovisning av kulturprogram med regional subvention används för att få subventionen utbetald. Betalningsmottagare ska skrivas i blanketten.
 • Blanketten mejlas till Lovisa Nilsson, e-post: lovisa.nilsson@regionhalland.se.
 • Kultur i Halland betalar ut subvention till angiven betalningsmottagare.

Redovisning för gymnasiet, friskolor och andra arrangörer

Kontaktpersoner

Om du har frågor om något av ovanstående, kontakta oss gärna! Om din fråga gäller ett specifikt program, kontakta den som arbetar med relevant kulturform, se nedan.

Lovisa Nilsson, utvecklingsledare – Kultur för barn och unga, tjänstledig till 28 feb 2023.
Telefon: 0720-84 02 63
E-post: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se

Kristin Ahlin, musikproducent – Musik för barn och unga
Telefon: 073-143 34 46
E-post: Kristin.Ahlin@regionhalland.se

Marta Vassegård, utvecklare – Dans för barn och unga
Telefon: 079-098 21 91
E-post: Marta.Vassegard@regionhalland.se

Eva Andersson, utvecklare – Teater och cirkus för barn och unga
Telefon: 0722-07 88 64
E-post: Eva.C.Andersson@regionhalland.se

Karin Martinsson, utvecklare – Slöjd och konsthantverk för barn och unga
Telefon: 073-341 32 34
E-post: Karin.Martinsson@regionhalland.se

Carolina Hedin, utvecklare – Bibliotek  och litteratur för barn och unga
Telefon: 070-218 33 68
E-post: Carolina.Hedin@regionhalland.se

Johanna Petersson, utvecklare – Kulturarv för barn och unga
Telefon: 073-341 20 61
E-post: Johanna.E.Petersson@regionhalland.se

Annika Westerhult, utvecklare – Film för barn och unga
telefon: 073-306 00 36
E-post: Annika.Westerhult@regionhalland.se

Charlotta Hanno, utvecklare – Bild och form för barn och unga
Telefon: 035-17 98 26
E-post: Charlotta.Hanno@regionhalland.se

 

Senast ändrad: