Direkt till innehållet

Statsbidraget Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska bidra till att konst och kultur integreras i skolan på lång sikt. Genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter ger bidraget elever i grundskolan möjlighet att fördjupa sig inom en variation av olika konst- och kulturuttryck, utveckla sitt eget skapande samt uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.

Kulturrådet fördelar bidraget som omfattar grundskola och vissa särskilda utbildningsformer. Ansökan görs i januari för den påföljande höst- och vårterminen.

Kultur i Halland samordnar skapande skola-nätverk och ansvarar för informationsspridning kring kulturprogram och kulturutövare. Kultur i Halland stöttar professionella kulturskapare som vill arbeta med skapande skola-projekt.

Söker du en kulturaktör inom en specifik yrkeskategori?

Du kan exempelvis ta kontakt med någon av centrumbildningarna som representerar flera aktörer inom det fria kulturlivet, se www.centrumbildningarna.se

Uppdaterade riktlinjer för Skapande skola

Kulturrådet har arbetat med att förenkla ansökningsprocessen och effektivisera handläggningen av bidraget Skapande skola. När ansökningsomgången i januari 2023 öppnar, gör den det med reviderade riktlinjer. Målet är att fler huvudmän söker bidraget så att fler barn och unga får ta del av konst och kultur under skoltid

För mer information om de uppdaterade riktlinjerna se Kulturrådets webbplats om de uppdaterade riktlinjerna

Kulturrådets guide för Skapande skola

För mer information se Kulturrådets webbplats om Skapande skola

Kontaktperson på Region Halland

Lovisa Nilsson, utvecklingsledare – Kultur för barn och unga
Telefon: 0720-84 02 63
E-post: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se

Målning av två fotbollsspelare.
Målning från skapande skola-projektet ”Jaget och laget – fotbollskultur i serieform”.

Senast ändrad: