Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att alla elever ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Barnhänder täckta med målarfärg i olika kulörer.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 bidraget som läsåret 2021/22 uppgår till cirka 196 miljoner kronor. Bidraget omfattar förskoleklass, grundskola och vissa särskilda utbildningsformer. Ansökan görs i januari för den påföljande höst- och vårterminen.

Kultur i Halland samordnar skapande skola-nätverk och ansvarar för informationsspridning kring kulturprogram och kulturutövare. Kultur i Halland erbjuder även fortbildning till professionella kulturskapare som vill arbeta med skapande skola-projekt.

Till dig som vill söka

Statens kulturråd ansvarar för fördelningen av bidraget. Förskola och/eller skolas huvudman söker. Huvudmannen kan vara kommunen eller den juridiskt ansvariga för friskolan. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

För mer information se Kulturrådets webbplats om Skapande skola

Söker du en kulturaktör inom en specifik yrkeskategori?

Se Kultur i Hallands kontaktbank för Skapande skola!

Du kan också ta kontakt med någon av centrumbildningarna som representerar flera aktörer inom det fria kulturlivet, se www.centrumbildningarna.se

Kontaktperson på Region Halland

Lovisa Nilsson, Utvecklare - Kultur för barn och unga

Telefon: 0720-84 02 63

E-post: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se

Målning av två fotbollsspelare.
Målning från skapande skola-projektet ”Jaget och laget - fotbollskultur i serieform”.

Senast ändrad: