Direkt till innehållet

Satsningar och projekt

Kultur i Halland arbetar med kultur för barn och unga inom alla konstformer. Här finns en översikt med pågående satsningar och projekt.

Vi har många projekt och satsningar som riktar sig till dig som arbetar i verksamhet för barn och unga och som riktar sig direkt till barn och unga på fritiden eller i förskola, skola och föreningar. Unga vuxna (18-25) och familjer med barn ingår också bland dem vi vänder oss till.

Sju förskolebarn i mössor och vinterkläder på en strand i Åsa, Halland.
Rösträtt - Sång på förskolan, barnen sjöng på stranden i Åsa, Kungsbacka kommun.

För dig som jobbar i verksamhet för barn och unga

Bokpratsstafett En dag om året möts personal som jobbar med barn och unga på bibliotek för att knyta ihop teori och praktik kring böcker, läsfrämjande och metodutveckling. Halva dagen ägnas åt metodutveckling inom läsfrämjandeområdet och halva dagen åt att gå igenom nya böcker från året som gått, på så sätt att vi berättar för varandra om de titlar som sticker ut i förlagens utgivning.

Mötesplats barnkultur Fyra gånger om året presenteras inbjudna gäster, nyskapande projekt, spännande verksamheter, senaste forskningsrönen, nya kulturpolitiska reformer eller något annat högaktuellt ämne, på olika platser i Halland. Olika ämnen varje gång för dig som är intresserad av vad som händer just nu inom barnkulturområdet.

Rösträtt – Sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor. Barn i förskoleåldern och pedagoger får ta del av ett Rösträttsprogram av en halländsk sångcoach. Programmet innehåller en interaktiv sångföreställning med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskolan.

Slöjdhandledarutbildning – Utbildning som ger dig redskap för att slöjda hållbart, säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. För dig, med eller utan förkunskaper om slöjd, som arbetar i verksamhet för barn och unga (föreningar, förskola, skola, fritidsverksamhet och liknande), eller för dig som vill starta sådan verksamhet. Nästa utbildningstillfälle startar 2022.

Publik med vuxna lyssnar på föreläsning.
Mötesplats barnkultur arrangeras på olika platser i Halland, detta tillfälle var på Teater Halland i Varberg.

För kulturskapare som arbetar med barn och unga

Och för dig som är kulturskapare och vill arbeta med barn och unga.

Hör&Gör är ett långsiktigt barn- och ungdomsprojekt där vi arbetar med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden. Genom att prova, undersöka och reflektera över olika pedagogiska grepp och idéer vill Hör&Gör utveckla en inkluderande metod, som ökar barn och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande samt känna lustfyllt engagemang.

Konst i Halland På konstihalland.se finns en kort presentation av bild- och formkonstnärer verksamma i Halland. Här kan du också välja att söka på dem utifrån teknik, kommun samt erbjudanden och tjänster. Samtliga bild- och formkonstnärer som syns på sidan har ansökt om att få vara med. Är du yrkesverksam bild- och formkonstnär i Halland och vill medverka på konstihalland.se kontaktar du Konst i Halland för ansökningsblankett.

Kontaktbank för skapande skola Kontaktbanken är ett arbetsverktyg för halländska kulturskapare och halländska skolor. Kultur i Hallands kontaktbank innehåller professionella kulturskapare som vill arbeta med skapande skola-projekt i Hallands kommuner, med kontaktuppgifter och vilka konstformer de verkar inom.

Skapande skola – Inspirationsdag – En dag om Skapande skola, för kulturaktörer verksamma i Halland. Fortbildning och inspiration. Arrangeras en gång per år.

Tre kvinnor i höga vita peruker spelar på musikinstrument och en man i röd tröja viftar med armarna framför dem, i publiken sitter personer i olika åldrar, barn och vuxna.
Familjeföreställningen "Spöket och hovmusikanterna" spelades under Halland Opera and Music Festival 2020.

För barn och unga i förskola, skola och fritidsverksamheter

Dans för hälsa bygger på en forskningsstudie där unga tjejer som upplevde stress, oro, återkommande magont eller huvudvärk, fick vara med i en kravlös dansgrupp med fokus på rörelseglädje. Studien visade att tjejerna mådde bättre efter åtta månaders dans, två gånger i veckan. I Halland finns dansgrupper i några av kommunerna och flera instruktörer som är utbildade i metodiken Dans för Hälsa.

Expedition kulturarv är en digital kulturmiljökarta för skola. Med Expedition kulturarv vill vi ge barn och unga tillgång till den lokala kulturmiljön. Som pedagog eller elev får du hjälp att hitta intressanta fakta om fornlämningar och andra kulturhistoriska miljöer i närheten av grundskolor i Halland.

Flyga drake – Workshopar om att bygga flygande drakar och en familjefestival kring drakflygning. Årligen återkommande arrangemang.

Konstexpressen - Hallands Konstmuseums och Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs som främjar samverkan mellan barn och unga och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt. Arbetar du som lärare? Hör av dig till Konstexpressen när ni vill ha hjälp med att utforma ett konstnärligt projekt i skolan. Vi förmedlar också färdiga konstnärsledda program kring olika teman och material.

Kultur + gymnasiet = sant! Subventionerat utbud för gymnasiet. Kontakta Lovisa Nilsson om du vill ha våra utskick med inspiration och erbjudanden för gymnasiet.

Rösträtt – Sång på förskolan - är ett nationellt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor. Barn i förskoleåldern och pedagoger får ta del av ett Rösträttsprogram av en halländsk sångcoach. Programmet innehåller en interaktiv sångföreställning med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskolan.

Subventionerade kulturprogram för barn och unga - Förskola, skola och andra arrangörer kan köpa subventionerade kulturprogram för barn och unga 2-18 år, för skolföreställningar eller offentliga föreställningar i Halland.

En kille med mikrofon i händerna på en scen.
Saikz, vinnare av Imagine Halland 2021. Foto: John-Wilhelm Pahlm

För familjer, barn, unga och unga vuxna på fritiden

Arrangemang för barn, unga och familjer – Kulturarrangemang, föreställningar och kurser som riktar sig till barn, unga och familjer presenteras i kalendern för kulturarrangemang.

Kommunernas kulturarrangemang presenteras på respektive kommuns webbplats. Se också kulturinstitutionernas egna webbplatser.

Alltmer En mötesplats för unga människor från olika kulturer, med musik som nyckeln till gemenskap och meningsfull fritid. Alla mellan 15-25 år är välkomna att delta på träffarna. Grupperna leds av unga handledare, som vill dela med sig av sin berättelse om hur musik kan användas som ett verktyg för integration. Målet med Alltmer är att få unga personer, oavsett bakgrund, involverade i det lokala musik- och kulturlivet.

Art Inside Out är en nomadisk institution för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, medborgare och lokala aktörer med Halland som spelplats. Art Inside Out ska främja mötet mellan barn och unga och professionella kulturskapare. I varje residensproduktion ska medskapande insatser utvecklas för barn och unga.

Under varje residens skapas en Ung redaktion (lokala ungdomar ca 15–23 år) som följer de inbjudna konstnärernas arbete och gör konstnärlig dokumentation av processerna utifrån sina egna perspektiv, vilket sedan publiceras på Art Inside Outs digitala plattform AIO Journal.

Bokakuten - Du är inte ensam! @bokakuten är ett konto på Instagram där personal som möter unga på bibliotek i Halland delar tips och personliga tankar om berättelser i alla former för välbefinnande, självomsorg och hopp.

Dans för hälsa bygger på en forskningsstudie där unga tjejer som upplevde stress, oro, återkommande magont eller huvudvärk, fick vara med i en kravlös dansgrupp med fokus på rörelseglädje. Studien visade att tjejerna mådde bättre efter åtta månaders dans, två gånger i veckan. I Halland finns dansgrupper i några av kommunerna och flera instruktörer som är utbildade i metodiken Dans för Hälsa.

Efterhäng – mat, mys och musik i timmarna mellan hämtning och läggning. Konsertserien Efterhäng välkomnar alla barn 0–6 år och deras familjer; syskon, föräldrar eller medföljande vuxna, till barnkonserter mitt i vardagen, efter förskolan.

Experiment VÄV för unga - 5 unga vävare har fått i uppgift att experimentera och väva inför Vävmässan 2022. Allt från idé, vävning av verken som ska ställas ut, till kurering av utställningen görs av deltagarna i gruppen som är 15–25 år.

Fyra tjejer spelar in film på en sandstrand.
Filmkurs för tjejer spelar in film på stranden i Skummeslöv.

Filmkurser - För unga (från 12 år) som vill testa eller lära sig grunderna om film och rörlig bild. Vi samarbetar med professionella filmare och andra filmregioner.

Flyga drake Workshoppar om att bygga flygande drakar och en familjefestival kring drakflygning. Årligen återkommande arrangemang.

Game Jam - speldesignläger för unga och unga vuxna.

Hallands filmfestival med PLAY visar filmer i olika genrer från halländska filmskapare en helg i september. I kortfilmstävlingen PLAY visar vi bidrag från filmare i alla åldrar. Kortfilmer med en regissör som är 16–26 år kan kvalificera sig till den nationella finalen på Novemberfestivalen i Trollhättan.

I min vävda värld Jobbar du med barngrupper i skola, fritids eller föreningsverksamhet? Låt barnen bestämma hur era vävda verk ska se ut och låt dem väva verkliga och overkliga framtidsdrömmar! Barnens vävar visas på världens största vävmässa som arrangeras i Halmstad i september 2022.

Imagine Musiktävling för dig som är 13–21 år. Vinnaren i den regionala tävlingen går vidare till en nationell final. Utöver tävlingsmomenten läggs stor vikt vid att utbilda unga musiker och utveckla deras talang genom workshopar och inspirationssamtal.

Next Step Halland är ett projekt som vill stötta unga musiker i Halland att ta nästa steg till ett professionellt musicerande. I samarbete med musikstudior i Halland får unga musiker möjlighet att spela in i en professionell studio under handledning och till kraftigt reducerat pris.

Noomaraton Gör en film på 24h! Tävling för alla åldrar, den regionala tävlingen är i september.

Psyklyftet Tema psykisk hälsa. Under en period på hösten arrangeras olika aktiviteter kring kultur och hälsa för unga och unga vuxna på biblioteken i Halland. Temat samordnas och marknadsförs gemensamt för att synliggöra frågor kring psykisk hälsa.

Reppa din ort (R.D.O) är ett projekt för ungdomar i Laholms kommun som går i årskurs 6 upp till 3:an i gymnasiet. Inriktningen är modern urban musik såsom hiphop, reggae och dancehall. Ungdomarna får komma i kontakt med musikbranschen genom workshopar, studiebesök, turné, inspelning och event där de ges möjligheten att utvecklas inom sitt område. Våren 2021 träffas ungdomarna måndagar och tisdagar i 12 veckor på Aktivitetshuset i Laholm.

Skapa dans är en koreografitävling för unga dansare och koreografer mellan 14 och 22 år. Tävlingens syfte är att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på den fantastiska kreativitet, kompetens och det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar.

Språkstart Halland – små barns språkutveckling. Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.

Systrarna är ett mentorprogram för unga kvinnliga musiker mellan 15 och 25 år som bor i Halland. En utlysning gjordes 8 april–3 juni 2021 och programmet startar i september. Systrarna vänder sig till dig som har börjat skapa egen musik och vill ha en knuff i rätt riktning.

Två killar i vita kläder flyger i luften i ett danssteg.
Koreografitävlingen Skapa Dans 2020, Falkhallen i Falkenberg.

Övrigt

KOKO Kommunkoreograf – En danskonstnär arbetar i ett dansresidens i Varbergs kommun under 2022. Ett samarbetet mellan Varbergs kommun och Region Halland.

 

Senast ändrad: