Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Mobilitetsstöd till kulturverksamhet för barn och unga

De tre regionala institutionerna Teater Halland, Hallands konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum får sedan 2018 ett öronmärkt anslag med syfte att sprida sin verksamhet till barn och unga utanför den egna kommunen.

Teatergrupp med tre personer agerar i ett klassrum.
Säg inget till någon, Teater Halland, klassrumsföreställning på Påskbergsskolan.

 

Anslaget ersätter det tidigare resestödet. Kontakta respektive institution för mer information:

Sökbart mobilitetsstöd

För att barn och unga i Halland ska kunna ta del av kultur i hela regionen finns det möjlighet att ansöka om mobilitetsstöd. Mobilitetsstödet kan sökas av alla som arrangerar kulturverksamhet för barn och unga och även av verksamheter som vill besöka en kulturverksamhet, föreställning eller program utanför den egna kommunen. Bidraget syftar till att barn och unga i hela Halland ska ha möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud.

Ansökan görs löpande under året och bidrag som beviljas ska användas under innevarande år. Bidraget rekvireras efter genomfört program/besök. Mobilitetsstödet gäller för besök utanför den egna kommunen och kan endast användas inom Halland.

Kontakt

För information och ansökan kontakta:

Lovisa Nilsson, Utvecklare - Kultur för barn och unga

Telefon: 0720-84 02 63

E-post: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se

Senast ändrad: