Direkt till innehållet

Allt fler hallänningar har kontakt med Psykiatrin Halland

Aldrig tidigare har så många hallänningar sökt vård hos Psykiatrin Halland som förra året. Under 2023 hade nästan 20 000 personer kontakt med psykiatrin vilket innebär cirka sex procent av alla hallänningar. Bland barn och unga var det mer än tio procent som sökte vård för psykisk ohälsa eller sjukdom.

Publicerad: 2024-02-08 Senast ändrad:

̶  Nu måste vi få fokus på den här frågan från alla samhällsaktörer. Detta är inte bara en fråga för psykiatrin, konstaterar psykiatrinämndens ordförande Lars Gustafsson (kd).

Trenden med att allt fler söker psykiatrisk vård har pågått under flera år. De senaste fem åren har antalet unika patienter ökat med nära 25 procent och det finns i nuläget inget som talar för en nedgång.

̶  En bidragande orsak till ökningen är att människorna idag är utsatta för stora påfrestningar och krav som får direkta konsekvenser på den psykiska hälsan, säger Goran Delic, förvaltningschef Psykiatrin Halland.

̶  Ökningen visar också att psykiatrin har en allt viktigare roll att fylla i samhällsutvecklingen. Vår kunskap och våra insatser under 2024 skall på ett tydligt sätt bidra till att så många människor som möjligt kan leva ett så bra liv som möjligt i skolan, på jobbet och i de sociala relationer som kännetecknar ett hållbart samhälle, säger förvaltningschef Goran Delic.

 

Kontakt för intervjuer:

Evelina Myrbäck, kommunikationschef Psykiatrin Halland

telefon: 076 511 52 32

Mejl: Evelina.Myrback@regionhalland.se